"Enter"a basıp içeriğe geçin

Powershell ile AD kullanıcılarının grup üyeliklerinin listelenmesi

AD ortamımızda bulunan tüm kullanıcıların hangi gruplara üye olduğunu tüm kullanıcılar baz alınarak aşağıdaki powershell scripti ile gerçekleştirebiliriz. Çıktı C altında bulunan temp dizini altına çıkartılacaktır.

$str="Name;Memberof"
$str+= "`r`n" 

$list = get-aduser -filter * -SearchBase "OU=TR,DC=babur,DC=hol" | select samaccountname
$list.samaccountname| `

 %{ 
    $user = $_; 
    
    $grp=((get-aduser $user -Properties memberof | select memberof).memberof | Get-ADGroup|select Name|sort name).name 
    foreach ($g in $grp) {

      $str+=$user+";"+$g
      $str += "`r`n" 
       
    } 
  }

$str | Out-File C:\Temp\memberof.csv -Encoding utf8 
Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir