kubernetes

Kubernetes

Kubernetes Kurulumu

Kurulum esnasında dört adet ubuntu kullanacağım. Bir sunucum control plane master rolüne sahip olacak, 3 sunucumda worker modda, clusterimizin üyeleri

Scroll to Top