"Enter"a basıp içeriğe geçin

Powershell ile Veeam for 365 Veeam Backup Job Oluşturma

İş akışlarımızı otomasyona dahil edip, süreçleri ardışık şekilde gerçekleştirme ihtiyacı doğrultusunda işten ayrılan kullanıcıların hesapları kapatılmadan yedeklerinin alınması ve maillerin dışarı aktarılması için gerekli olan ilk adımı aşağıdaki adımlar ile yedek alma sürecini ele aldım.

#Backup365 Modülünü Import eder
Import-Module "C:\Program Files\Veeam\Backup365\Veeam.Archiver.PowerShell\Veeam.Archiver.PowerShell.psd1"

#Organizasyon bilgisi girilir
$org=Get-VBOOrganization -Name "ronesans.onmicrosoft.com"
#Yedegi Alınacak kullanıcıların listesi a.b@mail.com olacak şekilde txt den import edilir.
$usernames=Get-Content -Path C:\Temp\exportuser.txt

#kullanıcıların  organizasyon içerisindeki durumunu kontrol eder
$Users=Get-VBOOrganizationUser -Organization $org | ?{$usernames.Contains($_.UserName)}

#döngü içerisinde kullanıcıların export edilecek servislerini aktif eder. Mailbox ve arşiv backup için aktif ediyorum
foreach ($user in $users) {
$bi=New-VBOBackupItem -User $user -Mailbox:$True -ArchiveMailbox:$true -OneDrive:$false -Sites:$false

#her kullanıcı için ayrı ayrı job oluşturmasını sağlar
Add-VBOJob -Organization $org -Name $user -Repository (Get-VBORepository) -SelectedItems $bi

#oluşturulan jobu start eder
Get-VBOJob -Name $user | start-vbojob
}


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir