"Enter"a basıp içeriğe geçin

NGINX – MariaDB – PHP Kurulumu

Last updated on 10 Eylül 2020

NGINX

yum install komutu ile nginx kurulumumuza başlayalım,

sudo yum install nginx

Kurulum tamamlandıktan sonra nginx servisini başlatıp, sistemin her reboot sonrası otomatik şekilde açılması için konfigurasyonu yapalım.

sudo systemctl start nginx && sudo systemctl enable nginx

varsayılan olarak nginx default web root dizini aşağıdaki gibidir, browsera sunucunuzun ip bilgisini yazdığınızda gelen bilgiler aşağıdaki dizinden gelmektedir.

/usr/share/nginx/html/

MariaDB

Kurulum için,

sudo yum install mariadb-server mariadb

Kurulum sonrası servisin başlatılması ve enable edilmesi için,

sudo systemctl start mariadb && sudo systemctl enable mariadb

mysql kurulumunun başlatılması için,

sudo mysql_secure_installation
parola oluşturma tarafına "n", diğer tüm seçeneklere "y" harfine basarak talimatları tamamlıyorum.

MariaDB Yapılandırılması

mariadb ana konfigurasyon dosyası my.conf

bulunduğu alan /etc

mariadb templateler

bulunduğı alan /usr/share/mysql

template dosyaları

my-small.cnf | my-medium.cnf | my-large.cnf | my-huge.cnf

Konfigurasyonlarda değişiklik yapmadan önce backup almayı unutmayalım.

sudo cp /etc/my.cnf /etc/my.cnf.bak  -> orjinal dizinin yedeği

sudo cp /usr/share/mysql/my-medium.cnf /etc/my.cnf -> template kullanarak konfigun değiştirilmesi

cd /usr/share/mysql
sudo cp my-medium.cnf /etc/my.cnf

mariadb ye parola koymadan işlemimizi tamamlamıştık. Parola girmeden mariadb ye login olmak için,

sudo mysql -u root

parola kullanarak login olabilmek için

sudo mysql -u root -p parola

mysql root kullanıcımıza parola tanımlamak için,

UPDATE mysql.user SET Password=PASSWORD('password') WHERE User='root';

yapılan işlemin uygulanması için,

flush privileges;

PHP Kurulumu (PHP 7.3)

Remi repositorysinin eklenmesi ve aktifleştirilmesi,

sudo yum install http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm

yum-utils paketlerinin kurulması,

sudo yum install yum-utils

remi reposunun aktifleştirilmesi,

sudo yum-config-manager --enable remi-php73
sudo yum update

PHP modüllerinin kurulumu

sudo yum install php-fpm php-gd php-json php-mbstring php-mysqlnd php-xml
php-xmlrpc php-opcache php-cli php-zip zip unzip

php fpm servisinin başlatılması ve aktifleştirilmesi,

sudo systemctl start php-fpm && sudo systemctl enable php-fpm

php fpm servisinin yeniden başlatılması için,

sudo systemctl restart php-fpm

php konfigurasyon dosyası /etc dizini altında php.ini olarak bulunmaktadır.

php güvenliğinin alınması için bazı değerlerin değiştirilmesi gerkemektedir. Varsayılan yapılandırmada tehlikeli olan bazı değerler mevcut.

Herhangi bir editör aracılığıyla php.ini dosyasını açıp aşağıdaki satırları 0 ve Off olarak güncelleyelim.

cgi.fix_pathinfo = 0
allow_url_fopen = Off 
sudo systemctl restart php-fpm

unix socket yapılandırılması

php-fpm konfigurasyon dosyası /etc/php-fpm.d/ dizini altında bulunan www.conf dosyasıdır.

Her zamanki gibi işlemlerimizi gerçekleştirmeden önce yedeğimizi alalım.

cd /etc/php-fpm.d/
sudo cp www.conf www.conf.bak

www.conf dizini içerisinde bir kaç satırda değişiklik yapacağız, bunlar sırasıyla

ayar     eski değer    yeni değer
user     apache       nginx
group    apache       nginx
listen.owner  nobody   nginx
listen.group   nobody   nginx
listen.mode   commented   uncomment
listen = 172.0.0.1:9000     ;listen = 127.0.0.1:9000
Add : listen = /var/run/php-fpm/php-fpm.sock
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir