"Enter"a basıp içeriğe geçin

Nano Server üzerine IIS Rolü kurulumu

Last updated on 26 Şubat 2019

Merhaba,

Bir önceki makalemizde Nano Server kurulumunu ele almıştık. Burada bahsedilen işlemlerden önce Nano Server Kurulumu makalemizi tekrardan gözden geçirin.

Kalmış olduğumuz yerden direk devam edelim.

Nano Server üzerine Web Server rolü kurulumu, IP yapılandırılması gibi işlemleri yapacağız. Bir önceki makalemizde de bahsettiğimiz gibi Powershell kanadıyla devam ediyoruz.

Aşağıda paylaşmış olduğumuz komut ile NANO2-BBR.vhdx isminde diskimizi oluşturuyoruz, Guest tipi belirterek bunun sanal makine üzerine kurulduğunu türünün Datacenter olduğunu, bilgisayar adının NANO2-BBR olduğunu belirtiyoruz. Ardından sizlerinde gördüğünüz üzere IP ve DNS bilgilerini giriyoruz. -Package diyerek diskimiz içerisine kurulmasını istediğimiz paketi giriyoruz. Bu paketler ISO’muz içerisinde NanoServer>Packages dizini altında bulunmaktadır.

New-NanoServerImage -MediaPath H: -BasePath .\Base -TargetPath .\NANO2-BBR.vhdx -DeploymentType Guest -Edition Datacenter -ComputerName NANO2-BBR `
-InterfaceNameOrIndex Ethernet -Ipv4Address 192.168.1.100 -Ipv4SubnetMask 255.255.255.0 -Ipv4Gateway 192.168.1.1 -Ipv4Dns (“192.168.1.10″,”8.8.8.8”) `
-Package Microsoft-NanoServer-IIS-Package -AdministratorPassword (ConvertTo-SecureString -String ‘Pa$$w0rd’ -AsPlainText -Force)

Her zamanki gibi Hyper-V üzerine sanal makinamızın tanımlanıp, ram, network, bilgilerini giriyoruz ve açılması için gerekli bilgileri giriyoruz.

New-VM -Name NANO2-NUG -VHDPath .\NANO2-NUG.vhdx -MemoryStartupBytes 1GB -SwitchName vSwitch -Generation 2| Start-VM

Aşağıdaki komut ile ISO’muz içerisinde bulunan kurulabilecek Pack’leri görüntüleyebilirsiniz.

Get-NanoServerPackage -MediaPath D:

Powershell ile uzak bağlantı yapmak için aşağıda palşmış olduğum şekilde makinamıza bağlanıyoruz.

Enter-PSSession -VMName NANO2-BBR

IIS servisimizin, IIS loglarımızın ve sayfalarımızı paylaşacağımız dizinin oluşup, oluşmadığını aşağıdaki komutlar ile kontrol edebiliriz.

Get-Service W3SVC
Get-WinEvent -ListLog Microsoft-IIS*
Get-ChildItem -Path C:\inetpub

 

Nano Sunucumuz üzerinde kurulu olan paketleri listelemek için;

Get-WindowsPackage -Online

Nano sunucumuz üzerinde firewall devre dışı bırakmak için;

Set-NetFirewallProfile -Name Public,Private,Domain -Enabled False

komutlarını kullanabiliriz.

Son kontrolümüzde IIS rolümüzün çalıştığını görmek için olsun,

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir