"Enter"a basıp içeriğe geçin

Kubernetes – API Server Discovery, Kaynakları Listeleme, Kubectl açıklamaları ve Obje Oluşturma

Mevcut Clusterımız hakkında bilgi almak için ve doğru cluster üzerinde oturum açtığımızdan emin olmak için kullanmamız gereken kubectl komutu aşağıdaki gibidir. Burada aynı zamanda farklı bir clustera da bağlı olsaydık onlarında bilgisi çıkacaktı. Çıktı yanında bulunan * işareti o an aktif olarak bağlı bulunulan cluster bilgisini simgelemektedir.

kubectl config get-contexts
root@k8s-c1-cp1:~# kubectl config get-contexts
CURRENT  NAME             CLUSTER   AUTHINFO      NAMESPACE
*     kubernetes-admin@kubernetes  kubernetes  kubernetes-admin  
root@k8s-c1-cp1:~# 

Gerekirse ismini belirterek clusterlarımız arasında geçiş yapabilmekteyiz, geçiş işlemi için cluster ismini bilmemiz gerekmektedir. Yukarıda belirtilen komutta cluster ismini teyit ettikten sonra,

kubectl config use-context kubernetes-admin@kubernetes
root@k8s-c1-cp1:~# kubectl config use-context kubernetes-admin@kubernetes
Switched to context "kubernetes-admin@kubernetes".
root@k8s-c1-cp1:~# 

Mevcut bağlandığımız kubernetes clusterimizın API Serveri hakkında bilgi almak için,

kubectl cluster-info
root@k8s-c1-cp1:~# kubectl cluster-info
Kubernetes control plane is running at https://172.22.17.200:6443
CoreDNS is running at https://172.22.17.200:6443/api/v1/namespaces/kube-system/services/kube-dns:dns/proxy

To further debug and diagnose cluster problems, use 'kubectl cluster-info dump'.
root@k8s-c1-cp1:~# 

Clusterda bulunan API kayanklarının listesini temin etmek için,

kubectl api-resources | more

Kaynağın yapısını ve açıklamasını görmek için ise ve API referansını kullanmanın yanı sıra, yaml bildirimlerini yazmak için gerekli alanların keşfetmek için kullanılabilir,

kubectl explain pods | more

pod.spec ve pod.spec.containers da neye ihtiyacımız olduğuna daha yakından bakmak için aşağıdaki komutu kullanabiliriz,

kubectl explain pod.spec | more
kubectl explain pod.spec.containers | more

YAML ile pod oluşturalım,

kubectl apply -f pod.yaml

pod.yaml içeriği,

apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
 name: hello-world
spec:
 containers:
 - name: hello-world
  image: gcr.io/google-samples/hello-app:1.0
$kubectl apply -f pod.yaml
$pod/hello-world created

Çalışan podları listelemek için,

kubectl get pods

Podumuzu kaldırıp silelim,

kubectl delete pod hello-world

Kubectl üzerinde dry-run ile çalışalım. Bir bildirimin sunucu tarafı doğrulaması için kubectl dry-run kullanalım. Objeler API sunucusuna gönderilecektir. dry-run=server bize nesnenin oluşturulduğunu söyleyecektir.

deployment.yaml içeriği

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
 name: hello-world
 labels:
  app: hello-world
spec:
 replicas: 4
 selector:
  matchLabels:
   app: hello-world
 template:
  metadata:
   labels:
    app: hello-world
  spec:
   containers:
   - name: hello-world
    image: gcr.io/google-samples/hello-app:1.0
    ports:
    - containerPort: 8080
kubectl apply -f deployment.yaml --dry-run=server
deployment.apps/hello-world created (server dry run)

deploymentları sorguladığımızda herhangi oluşan bir deployment olmadığı görülür,

kubectl get deployments

Bir manifestonun client tarafı doğrulaması için kubectl dry-run çalıştırmayı deneyelim,

kubectl apply -f deployment.yaml --dry-run=client
deployment.apps/hello-world created (dry run)

Bir kez daha hatalı şekilde yapalım ve işin içinde replika da olsun.

deployment-error.yaml içeriği

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
 name: hello-world
 labels:
  app: hello-world
spec:
 replica: 4
 selector:
  matchLabels:
   app: hello-world
 template:
  metadata:
   labels:
    app: hello-world
  spec:
   containers:
   - name: hello-world
    image: gcr.io/google-samples/hello-app:1.0
    ports:
    - containerPort: 8080
error: error validating "deployment-error.yaml": error validating data: ValidationError(Deployment.spec): unknown field "replica" in io.k8s.api.apps.v1.DeploymentSpec; if you choose to ignore these errors, turn validation off with --validate=false

Obje için yaml oluşturmak ve kubectl dry-run client kullanalım,

root@k8s-c1-cp1:~# kubectl create deployment nginx --image=nginx --dry-run=client
deployment.apps/nginx created (dry run)
root@k8s-c1-cp1:~# 

Dry-run client -o yaml ile birleştirirsek eğer obje için yaml alabilriz.

root@k8s-c1-cp1:~# kubectl create deployment nginx --image=nginx --dry-run=client -o yaml | more
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
 creationTimestamp: null
 labels:
  app: nginx
 name: nginx
spec:
 replicas: 1
 selector:
  matchLabels:
   app: nginx
 strategy: {}
 template:
  metadata:
   creationTimestamp: null
   labels:
    app: nginx
  spec:
   containers:
   - image: nginx
    name: nginx
    resources: {}
status: {}
root@k8s-c1-cp1:~# 

Herhangi bir nesne olabilir, pod üzerinde denenmeli,

root@k8s-c1-cp1:~# kubectl run pod nginx-pod --image=nginx --dry-run=client -o yaml | more
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
 creationTimestamp: null
 labels:
  run: pod
 name: pod
spec:
 containers:
 - args:
  - nginx-pod
  image: nginx
  name: pod
  resources: {}
 dnsPolicy: ClusterFirst
 restartPolicy: Always
status: {}
root@k8s-c1-cp1:~# 

IO yönlendirmesi ile birleştirerek bir YAML da saklayalımi

root@k8s-c1-cp1:~# kubectl create deployment nginx --image=nginx --dry-run=client -o yaml > deployment-generated.yaml
more deployment-generated.yaml
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
 creationTimestamp: null
 labels:
  app: nginx
 name: nginx
spec:
 replicas: 1
 selector:
  matchLabels:
   app: nginx
 strategy: {}
 template:
  metadata:
   creationTimestamp: null
   labels:
    app: nginx
  spec:
   containers:
   - image: nginx
    name: nginx
    resources: {}
status: {}
root@k8s-c1-cp1:~# 

Ve sonrasında manifastodan yayımlayabiliriz. Ya da daha karmaşık manifestler için yapı taşı olarak kullanabiliriz.

root@k8s-c1-cp1:~# kubectl apply -f deployment-generated.yaml
deployment.apps/nginx created

demomuzu -f parametresi ile silelim,

root@k8s-c1-cp1:~# kubectl delete -f deployment-generated.yaml
deployment.apps "nginx" deleted

Kubectl ile diff kullanımı, 4 adet replikalı bir deployment oluşturalım,

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
 name: hello-world
 labels:
  app: hello-world
spec:
 replicas: 4
 selector:
  matchLabels:
   app: hello-world
 template:
  metadata:
   labels:
    app: hello-world
  spec:
   containers:
   - name: hello-world
    image: gcr.io/google-samples/hello-app:1.0
    ports:
    - containerPort: 8080
kubectl apply -f deployment.yaml

deployment-new.yaml içeriği

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
 name: hello-world
 labels:
  app: hello-world
spec:
 replicas: 5
 selector:
  matchLabels:
   app: hello-world
 template:
  metadata:
   labels:
    app: hello-world
  spec:
   containers:
   - name: hello-world
    image: gcr.io/google-samples/hello-app:2.0
    ports:
    - containerPort: 8080
kubectl diff -f deployment-new.yaml | more

İki yaml arasındaki farkları çıktıda verecektir,

kubectl apply -f deployment.yaml
deployment.apps/hello-world created
root@k8s-c1-cp1:~/K8S/2-managing-kubernetes-api-server-pods/02/demos/demos# kubectl diff -f deployment-new.yaml | more
diff -u -N /tmp/LIVE-484529344/apps.v1.Deployment.default.hello-world /tmp/MERGED-261382943/apps.v1.Deploy
ment.default.hello-world
--- /tmp/LIVE-484529344/apps.v1.Deployment.default.hello-world 2022-03-16 20:43:54.115918922 +0000
+++ /tmp/MERGED-261382943/apps.v1.Deployment.default.hello-world    2022-03-16 20:43:54.119918938 +000
0
@@ -6,7 +6,7 @@
   kubectl.kubernetes.io/last-applied-configuration: |
    {"apiVersion":"apps/v1","kind":"Deployment","metadata":{"annotations":{},"labels":{"app":"hello-wor
ld"},"name":"hello-world","namespace":"default"},"spec":{"replicas":4,"selector":{"matchLabels":{"app":"he
llo-world"}},"template":{"metadata":{"labels":{"app":"hello-world"}},"spec":{"containers":[{"image":"gcr.i
o/google-samples/hello-app:1.0","name":"hello-world","ports":[{"containerPort":8080}]}]}}}}
  creationTimestamp: "2022-03-16T20:42:14Z"
- generation: 1
+ generation: 2
  labels:
   app: hello-world
  managedFields:
@@ -100,7 +100,7 @@
  uid: 4eb98792-f958-44ef-bbb7-a2b317cc8299
 spec:
  progressDeadlineSeconds: 600
- replicas: 4
+ replicas: 5
  revisionHistoryLimit: 10
  selector:
   matchLabels:
@@ -117,7 +117,7 @@
     app: hello-world
   spec:
    containers:
-   - image: gcr.io/google-samples/hello-app:1.0
+   - image: gcr.io/google-samples/hello-app:2.0
     imagePullPolicy: IfNotPresent
     name: hello-world
     ports:

Yanında + olarak çıkan satırlarda değişiklikleri göstermektedir.

İşlemimiz bittikten sonra ilgili deploymenti silelim,

kubectl delete -f deployment.yaml

Sonraki yazımızda görüşmek üzere,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir