CentOS: VirtualBox is complaining that the kernel module is not loaded

yum groupinstall "Development tools"

yum install \
https://repo.ius.io/ius-release-el7.rpm \
https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm

yum install dkms

yum install kernel-devel

reboot

VBoxManage --version

İlgili paketlerin kurulumu sonrası alınan hata giderilecektir.

Kaynak

https://wiki.centos.org/HowTos/Virtualization/VirtualBox

https://ius.io/setup

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top