CentOS Apache Kurulumu

Selamlar,

Bu yazımızda CentOS işletim sistemi üzerinde Apache kurulumunu nasıl yapacağımızı ele alıyor olacağız.

Öncelikle işletim sistemini güncelleyelim.

sudo yum update

Aşağıdaki komut ile birlikte Apache servisini yükleyelim.

sudo yum install httpd

Servisin başlatılması için,

sudo systemctl start httpd

Herhangi bir nedenden dolayı servisin otomatik şekilde başlatılması için,

sudo systemctl enable httpd

Mevcut servisin durumunu kontrol etmek için,

sudo systemctl status httpd

Komutları kullanılır.

Aynı zamanda web browser üzerinden ilgili servisin çalıştığı sunucu ip adresi browser üzerine yazıldığında apache servisinin çalıştığını görebilirsiniz.

Firewall üzerinde trafiğe erişimin açılabilmesi için aşağıdaki komutlar ile sunucuya gelen 80/443 portlarına erişimi açabilirsiniz.

firewall-cmd –permanent –zone=public –add-service=http

firewall-cmd –permanent –zone=public –add-service=https

firewall-cmd –reload

VirtualHost dosyaları CentOS üzerinde nasıl düzenlenir onlarıda inceleyelim.

VirtualHost nedir, aynı sunucu üzerinde birden fazla web sayfasının yayınlanabilmesi için kullanılmaktadır. Her web sayfası için ayrı bir virtualhost dosyasının yapılandırılmasına ihtiyaç vardır.

Her web sayfası için /var/www/html/ dizini altına ilgili sayfa adına dizin oluşturulur.

mkdir -p /var/www/html/testbabur.com

İlgili dizin içerisine index.html oluşturalım.

echo “bu sayfa test amaçlı yapılmıştır. testbabur.com” > /var/www/html/www.testbabur.com/index.html

Yapılandırma dosyalarını .conf uzantılı olacak şekilde /etc/httpd/conf.d/ dizinine kaydedilmesi gerekmektedir.

cd /etc/httpd/conf.d

dizini içerisine giriş yaparak kullanacağımız domain adı ile ilgili .conf dosyası kayıt edelim.

vi testbabur.com.conf

gibi.

<VirtualHost *:80>

DocumentRoot “/var/www/html/testbabur.com”
ServerName testbabur.com

</VirtualHost>

httpd servisini restart edelim.

sudo systemctl restart httpd

Başka bir yazımızda görüşmek üzere,

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top