"Enter"a basıp içeriğe geçin

Belirtilen Prefix ve Suffix Değerlerini Otomatik Olarak ADObjesi Taşıma Adımları

Şöyle bir ihtiyaç doğdu bizde elleri sıvadık. Yoğun bir workgroup ortamının domaine alındığı yerde belli isimlendirme standardlarına uyan değerlerin belirtilen OU ya taşınma ve computer hesabı taşındıktan sonra taşınan değer bilgilerinin mail ile iletilmesi talep edilmektedir. Bizde hızlıca aşağıda bu adımları gerçekleştirdik.

Prefix değerlerimiz ABC ve ONR ile başlayacak suffix değerimiz ise GPS ile biten computer hesaplarını kapsayacak şekilde yapılandırılmıştır.

# Gerekli parametreleri ayarlayın
$sourceOU = "CN=Computers,DC=babur,DC=com,DC=tr"
$destinationOU = "OU=Store-Computer-Objects,OU=Stores-DP,OU=005-Stores,DC=babur,DC=com,DC=tr"
$usernamePrefixes = @("ABC", "ONR")
$suffix = "GPS"
$senderEmailAddress = "infra@babur.com.tr"
$smtpServer = "10.x.x.x"
$smtpPort = 25

# Active Directory modülünü içe aktar
Import-Module ActiveDirectory
$willmove = $null
$willmove=@()

# Taşınacak hesapları alın
$accountsToMove = Get-ADComputer -SearchBase $sourceOU -Filter * | Where-Object {
  $computerName = $_.Name
  $prefixFound = $false
  $suffixFound = $false


  foreach ($prefix in $usernamePrefixes) {
    if ($computerName -like "$prefix*") {
       $willmove += $computerName
      $prefixFound = $true
      break
      
    }
  }


  if ($computerName -like "*$suffix") {
    $willmove += $computerName
    $suffixFound = $true
  }

  $suffixFound

}

# E-posta gönderme işlemi
$mailBody = "Asagidaki hesaplar belirtilen OU'ya tasindi:`n`n"
$mailBody += $willmove

$mailParams = @{
  SmtpServer = $smtpServer
  Port = $smtpPort
  UseSsl = $false
  From = "infra@babur.com.tr"
  To = "infra-alert@babur.com.tr"
  Subject = "Hesap Tasima Bildirimi"
  Body = $mailBody
}

# Hesapları belirtilen OU'ya taşıyın
foreach ($account in $willmove) {
  Get-ADComputer $account | Move-ADObject -TargetPath $destinationOU
  
}

if ($willmove -ne $null) {

  write-host "tasinacak hesap var"
  Send-MailMessage @mailParams

}

else {
  
  write-host "tasinacak hesap yok"

}
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir