"Enter"a basıp içeriğe geçin

Ansible SSH Key-Based Authentication

Ansible controller üzerinden hemen ansible isminde bir dizin altında ssh key oluşturalum.

ssh-keygen -t rsa -f ~/.ssh/ansible
[onur@ansible-controller ~]$ ssh-keygen -t rsa -f ~/.ssh/ansible
Generating public/private rsa key pair.
Created directory '/home/onur/.ssh'.
Enter passphrase (empty for no passphrase): 
Enter same passphrase again: 
Your identification has been saved in /home/onur/.ssh/ansible.
Your public key has been saved in /home/onur/.ssh/ansible.pub.
The key fingerprint is:
SHA256:Nt0GPITBEEDvFm2+ZgDL+O4vqtYwFQroKk2ICNAXQuo onur@ansible-controller
The key's randomart image is:
+---[RSA 2048]----+
|+oo.+oo+.o.   |
|+..o.. .oo    |
|B...o o o +   |
|=o.+ + + . +   |
|.Eo o + S . o  |
|oo.. . o o .   |
|. + .  +    |
| . o. o     |
|o..ooo.     |
+----[SHA256]-----+

Ansible controller sunucumuz üzerinden, web1 isimli linux makinemiz arasında parolasız güvenli bir kimlik doğrulaması kurmak istiyoruz. Bu işlemler için ansible’ın web1 erişimi için ssh parolası kullanmadan, bağlantı için -i -i <path-to-your-ssh-private-key> yöntemi ile kullanacağız.

ssh-copy-id -i /home/onur/.ssh/ansible ansible@web1
[onur@ansible-controller ~]$ ssh-copy-id -i /home/onur/.ssh/ansible ansible@web1
/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/home/onur/.ssh/ansible.pub"
The authenticity of host 'web1 (172.20.1.100)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:zljSaI1wqBbN2HWk/ZJo3u3ZSWaf24FOEP6O9TPdOFU.
ECDSA key fingerprint is MD5:03:56:2e:cf:ba:12:a7:26:07:b5:6e:8c:0c:13:8e:4a.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already installed
/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is to install the new keys
ansible@web1's password: 

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with:  "ssh 'ansible@web1'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.

[onur@ansible-controller ~]$ 

Şimdi Inventory dosyamızda yapılandırmış olduğumuz web1 bağlantısını ssh private key base olarak güncelleyelim.

Inventory içerisine hedef makine bağlantısı ansible_ssh_private_key_file ile yapılacağı takdirde inventory içerisinde makine bilgisinin sonuna private key dizin eklenir.

ansible_ssh_private_key_file=~/.ssh/ansible

Tam örnek aşağıdaki gibidir.

#simple inventory
web1 ansible_host=172.20.1.100 ansible_user=ansible ansible_ssh_private_key_file=~/.ssh/ansible

Key tanımından sonra aşağıdaki komut ile makine erişimini test edebiliriz.

ansible -m ping -i inventory web1
[onur@ansible-controller playbooks]$ ansible -m ping -i inventory web1
web1 | SUCCESS => {
  "changed": false, 
  "ping": "pong"
}
[onur@ansible-controller playbooks]$ 
Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir