"Enter"a basıp içeriğe geçin

Ansible Loops / Döngüler

Hemen bir örnek ile başlayacak olursak,

user modülünü kullanarak bir kullanıcı oluşturmak istediğimizde aşağıdaki yöntem ile kullanıcı oluşturabiliriz. Peki ya birden fazla işlem gerçekleştireceksek?

-
 name: Create users
 hosts: localhost
 tasks:
  -user: name=joe    state=present

Bu şekilde liste uzayacak ve oluşturulacak her kullanıcı için yeni bir satır açılacak. Hiç zarif bir görüntü olmayacak,

-
 name: Create users
 hosts: localhost
 tasks:
  -user: name=joe    state=present
  -user: name=george  state=present
  -user: name=onur   state=present
  -user: name=kemal   state=present
  -user: name=nuri   state=present
  -user: name=emaan   state=present
  -user: name=ran    state=present
  -user: name=mike   state=present
  -user: name=shoeb   state=present

Bu işlemi döngü içerisine sokmamız daha güzel olacaktır.

-
 name: Create users
 hosts: localhost
 tasks:
  - user: name= '{{ item }}'    state=present
   loop:
    - joe
    - george
    - onur
    - kemal
    - nuri
    - emaan
    - ran
    - mike
    - shoeb

Loop, bir döngü talimatıdır. Aynı görevi yürüten birden çok kez çalıştırır. Her çalıştırıldığında her öğenin değerini depolar. Item adında bir değişkendeki döngüde kullanıcı adı değiştirilebilir. Bu durumda Joe, item değişkeni ile çift parantez içinde item olarak güncellenir. Bu durumda satırları tekrardan tekrarlamıyoruz, user modülü ve state durumu tekrar tekrar yazılmıyor.

Peki userid değerlerini de belirtmek istersem.

-
 name: Create users
 hosts: localhost
 tasks:
  - user: name= '{{ item.name }}'    state=present  uid='{{ item.uid }}'
   loop:
    - name: joe
     uid: 1010   
    - name: george
     uid: 1011
    - name: onur
     uid: 1012
    - name: kemal
     uid: 1013
    - name: nuri
     uid: 1014
    - name: emaan
     uid: 1015
    - name: ran
     uid: 1016
    - name: mike
     uid: 1017
    - name: shoeb
     uid: 1018

With_* Directivinin kullanımına bakalım

With_*

-
 name: Create users
 hosts: localhost
 tasks:
 - user: name='{{item }}' state=present
  loop:
   - joe
   - george
   - ravi
   - mani

loop ile with_ örnegini ele aldığımızda ikisi arasında fark yok aslında, ikiside aynı çıktı verecekler.

-
 name: Create users
 hosts: localhost
 tasks:
 - user: name='{{item }}' state=present
  with_items:
   - joe
   - george
   - ravi
   - mani

with_items sadece bir liste üzerinde çalışır, vermiş olduğum uz liste üzerinden işlemlerini gerçekleştirir ancak başka direktiflerimizi de var. with_file gibi.

-
 name: view config files
 hosts: localhost
 tasks:
  - debug: var=item
   with_file:
    - "/etc/hosts"
    - "/etc/resolv.conf"
    - "/etc/ntp.conf"

with_url birden fazla URL’ye bağlanan,

-
 name: Get from multiple URLs
 hosts: localhost
 tasks:
  - debug: var=item
   with_url:
    - "https://site1.com/get-servers"
    - "https://site2.com/get-servers"
    - "https://site3.com/get-servers"

with_mongodb gibi birden fazla mongo db ye bağlanan

-
 name: Check multiple mongodbs
 hosts: localhost
 tasks:
  - debug: msg="DB={{ item.database}} PID= {{ item.pid}}"
   with_mongodb:
    - database: dev
     connection_string: "mongodb://dev.mongo/"
    - database: prod
     connection_string: "mongodb://prod.mongo/"

tabiki daha da fazlası var, buradan inceleyebilirsiniz,

https://docs.ansible.com/ansible/latest/user_guide/playbooks_loops.html

Biraz da örnek yapalım,

Playbook şu anda bir meyve adını yazdırmak için bir echo komutu çalıştırıyor. Fruits değişkeninde tanımlanan tüm meyveleri yazdırmak için göreve bir döngü yönergesi (with_items) uygulayın.

Mevcut yapi

-
  name: 'Print list of fruits'
  hosts: localhost
  vars:
    fruits:
      - Apple
      - Banana
      - Grapes
      - Orange
  tasks:
    -
      command: 'echo "Apple"'

Çözüm,

-
  name: 'Print list of fruits'
  hosts: localhost
  vars:
    fruits:
      - Apple
      - Banana
      - Grapes
      - Orange
  tasks:
    -
      command: 'echo "{{ item }}"'
      with_items: '{{ fruits }}'

Diğer örneğimiz,

Daha gerçekçi bir kullanım durumu için yum modülünü kullanarak birden çok paket kurmaya çalışıyoruz. Mevcut playbook sadece tek bir paket kuruyor.

Mevcut playbook

-
  name: 'Install required packages'
  hosts: localhost
  vars:
    packages:
      - httpd
      - binutils
      - glibc
      - ksh
      - libaio
      - libXext
      - gcc
      - make
      - sysstat
      - unixODBC
      - mongodb
      - nodejs
      - grunt
  tasks:
    -
      yum: 'name=httpd state=present'

Çözüm,

-
  name: 'Install required packages'
  hosts: localhost
  vars:
    packages:
      - httpd
      - binutils
      - glibc
      - ksh
      - libaio
      - libXext
      - gcc
      - make
      - sysstat
      - unixODBC
      - mongodb
      - nodejs
      - grunt
  tasks:
    -
      yum:
        name: '{{ item }}'
        state: present
      with_items: '{{ packages }}'
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir