"Enter"a basıp içeriğe geçin

Ansible – Conditionals / Koşullar

Elimizde iki farklı linux türevi var. Birisi CentOS diğeri Ubuntulardan oluşan sunucular. Ansible üzerinden bunlardan hepsine Nginx yüklemek istiyorum ancak tek playbook içerisinde. Bu durumda apt ve yum komutlarını kullanarak nginx kurulumunu gerçekleştireceğiz ancak Ubuntuya gidip yum kullanarak nginx yükle diyemeyiz. Onun için koşullarımızı belirterek işlemlerimizi uygulamamız gerekmekte.

---
- name: Install NGINX
 hosts: all
 tasks:
 - name: Install NGINX on Debian
  apt:
   name: nginx
   state: present
  when: ansible_os_family == "Debian" and ansible_distribution_version == "16.04"

  - name: Install NGINX on Redhat
   yum:
    name:nginx
    state: present
   when: ansible_os_family == "RedHat" or ansible_os_family == "SUSE"

Burada == kullanmış olduğumuz çift eşittir ilgili Os familye uyuyorsa kendi kurulum paketini kullanarak kurulumu yap demiş oluyoruz. OR operatorunu kullanarakta ekstra detay verebiliriz and ile şu koşulu da içeren diye ek bilgi tanımlayabiliriz.

Koşulu döngü ile tanımlarsak,

---
- name: Install softwares
 hosts: all
 vars:
   packages:
    - name: nginx
     required: True
    - name: mysql
     required: True
    - name: apache
     required: False

  tasks:
  - name: Install "{{item.name}}" on debian
   apt:
    name: "{{item.name}}" 
    state: present
   when: item.required == true
   loop: "{{ packages }}"

Arka planda loop işlemi aşağıdaki adımları nginx, mysql ve apache için tek tek yapacak.

- name: Install "{{ item.name }}" on Debian
 vars:
  item:
   name: nginx
   required: true
  apt:
   name: "{{ item.name}}
   state present

Register Koşulu

Ortamımızda sunucularda belirtilen servisin durumunu sorgulayıp eğer servis çalışmıyorsa mail atması için koşul yazalım.

- name: Check status of a service and email if its down
 hosts: localhost
 tasks:
   - command: service httpd status
    register: result

   - mail:
    to: admin@company.com
    subject: Service Alert
    body: Httpd service is down
    when: result.stdout.find('down') != -1

Örneklere bakalım,

Verilen Playbook, all_servers’da mysql hizmetini başlatmaya çalışır. Ana bilgisayar (ansible_host) veritabanı sunucusuysa, bu görevi çalıştırmak için when koşulunu kullanalım.

Mevcut:

# We have created a group for web servers. Similarly create a group for database servers named 'db_servers' and add db1 server to it
# --------------------------------
# Sample Inventory File

# Web Servers
web1 ansible_host=server1.company.com ansible_connection=ssh ansible_user=root ansible_ssh_pass=Password123!
web2 ansible_host=server2.company.com ansible_connection=ssh ansible_user=root ansible_ssh_pass=Password123!
web3 ansible_host=server3.company.com ansible_connection=ssh ansible_user=root ansible_ssh_pass=Password123!

# Database Servers
db1 ansible_host=server4.company.com ansible_connection=winrm ansible_user=administrator ansible_ssh_pass=Password123!

[web_servers]
web1
web2
web3

[db_servers]
db1
-
  name: 'Execute a script on all web server nodes'
  hosts: all_servers
  tasks:
    -
      service: 'name=mysql state=started'

Cevap:

# We have created a group for web servers. Similarly create a group for database servers named 'db_servers' and add db1 server to it
# --------------------------------
# Sample Inventory File

# Web Servers
web1 ansible_host=server1.company.com ansible_connection=ssh ansible_user=root ansible_ssh_pass=Password123!
web2 ansible_host=server2.company.com ansible_connection=ssh ansible_user=root ansible_ssh_pass=Password123!
web3 ansible_host=server3.company.com ansible_connection=ssh ansible_user=root ansible_ssh_pass=Password123!

# Database Servers
db1 ansible_host=server4.company.com ansible_connection=winrm ansible_user=administrator ansible_ssh_pass=Password123!

[web_servers]
web1
web2
web3

[db_servers]
db1
-
  name: 'Execute a script on all web server nodes'
  hosts: all_servers
  tasks:
    -
      service: 'name=mysql state=started'
      when: 'ansible_host=="server4.company.com"'

Playbookta tanımlanmış bir yaş değişkeni var. Ben bir çocğum veya bir Yetişkinim diye çıktı veriyor. 18 den büyüksem ve küçüksem şartını tanımlayarak işlemi gerçekleştirelim.

Mevcut;

-
  name: 'Am I an Adult or a Child?'
  hosts: localhost
  vars:
    age: 25
  tasks:
    -
      command: 'echo "I am a Child"'
    -
      command: 'echo "I am an Adult"'

İstenen sonuç,

-
  name: 'Am I an Adult or a Child?'
  hosts: localhost
  vars:
    age: 25
  tasks:
    -
      command: 'echo "I am a Child"'
      when: 'age < 18'
    -
      command: 'echo "I am an Adult"'
      when: 'age >= 18'

Verilen Playbookta, name sunucusu için /etc/resolv.conf dosyasına bir veri girişi eklemeye çalışır.

İlk olarak /etc/resolv.conf dosyasının içeriğini almak için shell modülünü kullanarak bir komut çalıştırıyoruz ve ardından dosyaya name server datasını içeren yeni bir satır ekliyoruz. Ancak, playbook birden çok kez çalıştırıldığında, resolv.conf dosyasına aynı satırın yeni girişlerini eklemeye devam eder.

İlk komutun çıktısını command_output değişkenine depolamak için bir kayıt yönergesi ekleyin

Ardından, çıktının zaten ad sunucusunu (10.0.250.10) içerip içermediğini kontrol etmek için ikinci komuta bir koşul ekleyin. command_output.stdout.find() == -1 kullanın

-
  name: 'Add name server entry if not already entered'
  hosts: localhost
  tasks:
    -
      shell: 'cat /etc/resolv.conf'
    -
      shell: 'echo "nameserver 10.0.250.10" >> /etc/resolv.conf'

İstenilen çıktımız,

-
  name: 'Add name server entry if not already entered'
  hosts: localhost
  tasks:
    -
      shell: 'cat /etc/resolv.conf'
      register: command_output
    -
      shell: 'echo "nameserver 10.0.250.10" >> /etc/resolv.conf'
      when: 'command_output.stdout.find("10.0.250.10") == -1'
Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir