AD Ortamınızdan Never Expires Userleri Tespit Etmek

Selamlar,

Ortamınızda bulunan kullanıcıların Password Never Expires tiki seçili olan kullanıcıları tespit edip dışarı çıktılarını almayı görelim.

get-aduser -filter * -properties Name, PasswordNeverExpires | where {
$_.passwordNeverExpires -eq “true” } | Select-Object DistinguishedName,Name,Enabled |
Export-csv D:\neverexpiresusers.csv -NoTypeInformation -Encoding UTF8

Get-ADUser  -filter * Name, PasswordNeverExpires -> Komutu ile birlikte Name ve PasswordNeverExpires attributelarını listeliyoruz.

where { $_.passwordneverExpires -eq “true” } -> where komutu ile birlikte passwordneverexpires attribute değeri “true” ‘ya eşit olanları listele diye belirtiyoruz.

Select-Object DistinguishedName,Name,Enabled -> komutu ile birlikte bu listelenen kullanıcıların DN, Name ve Enable olan kullanıcıları ekrana göstermesini istiyoruz.

Export-csv D:\neverexpiresusers.csv -NoTypeInformation -Encoding UTF8 -> komutu ile birlikte D dizini altına neverexpiresusers.csv isminde CSV, UTF8 formatında export etmesini belirtiyoruz.

Başka bir yazımızda görüşmek üzere,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir