SOC Analyst

SIEM101

SIEM’e Giriş Güvenlik bilgileri ve olay yönetimi (SIEM), kuruluş içindeki verileri toplayıp yorumlayan ve ardından potansiyel tehditleri tespit eden bir […]