"Enter"a basıp içeriğe geçin

SQL Server 2019 Kurulumu

Last updated on 28 Ocak 2021

Kurulum esnasında yapılacak konfigurasyonlarda SQL için AD üzerinde servis hesabı oluşturup ardından kuruluma başlayacağız.

Servis hesabını oluşturmadan önce AD Users and Computers konsolunu kullanarak bilgisayar hesabının bulundu alan içerisinde hangi uygulamamıza hizmet edeceğini belirten bir gurp oluşturuyoruz. İlgili SQL Sunucumuzun bilgisayar hesabınıda ilgili gruba üye yapıyoruz. “orchsql” isminde Security Group oluşturdum, bu gruba SQL sunucumu ekliyorum.

Üyelik işlemini gerçekleştirdikten sonra Powershell komut satırı aracılığıyla “GMSa” hesabı oluşturacağız. Bu hesapları SQL Servislerimiz için kullanacağım.  Powershell komut satırını yönetici olarak çalıştırdıktan sonra GMSa kullanıcısı oluşturmak için KDS Root Key oluşturmamız gerekmektedir, ilgili keyi aşağıda belirtilen komutu çalıştırarak oluşturuyoruz.

Add-KdsRootKey -EffectiveImmediately

KDS Root Keyimiz oluştuktan sonra servis hesabımızı oluşturabiliriz. SQL Serverimizde ihtiyacımız olan servis hesaplarını oluşturalım.

New-ADServiceAccount -name orcsqlagent -DNSHostName orch01.babur.com -PrincipalsAllowedToRetrieveManagedPassword “orchsql”

Hesabı oluştururken Key does not found hatası alırsanız, aşağıdaki komutu kullandıktan sonra hesabı oluşturmayı tekrardan deneyebilirsiniz.

Add-KdsRootKey -EffectiveTime ((get-date).addhours(-10))

Oluşturmuş olduğumuz servis hesapları, AD Users and Computers konsolunda Managed Services Accounts OU’su altında oluşmuştur.

SQL kurulumu yapacağımız sunucumuza geçip, sunucu üzerinde RSAT rolünü yüklüyoruz.

Add-WindowsFeature RSAT-AD-PowerShell

RSAT kurulumu sağlandıktan sonra, SQL sunucumuz üzerinde komut satırı aracılığıyla oluşturmuş olduğumuz servis hesaplarını test edelim.  Test işlemini aşağıda belirtilen Powershell cmdleti ile gerçekleştireceğiz.

Test-ADServiceAccount “Servis Hesabı Adı”

Komut sonucunda çıktı “True” olarak gözükmelidir.

Servis hesapları oluşturulup, testleri yapıldıktan sonra SQL Server kurulumuna başlayabiliriz. Kurulum iso’su içerisinde setup.exe’yi başlatıp, New SQL Server stand-alone installation seçeneği seçilerek kurulumu başlatalım.

License Terms adımında lisans sözleşmesi onayı, Kullanıcı deneyimi geliştirme program onayı ve oluşabilecek hataların Microsoft’a iletilmesi seçenekleri yer almaktadır. Bu adımda lisans sözleşmesini kabul etmek için; I accept the license terms seçeneği seçilir. CEIP ve hataların raporlanması için; Turn on Customer Experience Improvement Program (“CEIP”) and Error Reporting to help improve the quality, reliability and performance of Microsoft SQL Server 2019.  seçildikten sonra Next ile kurulum sihirbazının bir sonraki adımına geçebilirsiniz.

Microsoft Update adımında SQL Server 2019 ile ilgili güncelleştirmelerin kontrolu yapılmaktadır. Bu ekranda yer alan Use Microsoft Update to check for updates (recommended) kutucuğunun seçilmesi ile SQL 2019 güncelleştirmeleri taranır ve uygun olan güncelleştirmelerin kurulumu yapılır. Bu ekranda Next ile kurulum sihirbazının bir sonraki adımına geçebilirsiniz.

Install Rules ekranında SQL Server 2019 kurulumu için engel olabilecek bileşenlerin kontrolü yapılmaktadır. Bu adımda raporlanan bir hata var ise kurulum işleminde devam etmeden önce mutlaka düzeltilmesi gerekmektedir.

Feature Selection adımında SQL Server 2019 kurulum sırasında hangi servislerin ve özelliklerin kurulacağı seçilmektedir. Bu ekranda SQL Server kurulumu için ihtiyacım olan bileşenleri seçiyorum; Database Engine Services ek olarak kurulmasını istediğiniz bileşenler buradan seçilmelidir.

Instance Configuration adımında SQL sunucunuz için Instance yapılandırılması yapılmaktadır. Instance bir sunucu üzerinde birden fazla SQL Server servislerinin çalıştırılmasına olanak sağlayan bir özelliktir. Biz bu ekranda değişiklik yapılmadan Next butonu ile bir sonraki adıma geçiyor olacağız. İsteğe bağlı olarak Instance adında değişiklik yapabilirsiniz.

Server Configuration ekraninda Service Accounts sekmesinde SQL servislerinin hangi hesap ile çalıştırılacağı belirlenmektedir. SQL Server Agent’i için, oluşturmuş olduğumuz GMSa servisi olan SQLAgent’i, DB Engine için de seçiyoruz. Startup Type’larını Automatic olarak güncelleyip, Next seçeneğiyle ilerliyoruz. Collection sekmesinden dil yapılandırmasını “SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS” olarak seçiyoruz.

Database Engine Configuration penceresindeki Server Configuration sekmesinde; SQL server tarafından kullanılacak kimlik doğrulama yöntemi belirlenir. SQL sunucu üzerindeki yetkiler sadece Active Directory yada SQL sunucusundaki yerel kullanıcı hesaplarına verilmesi durumunda Windows authentication mode seçilebilir. Ayrıca Windows authentication hesplarında tanımlanan kullanıcı hesapları ve SQL server üzerinde açılacak olan hesaplar ile birlikte kullanılması durumunda Mixed Mode seçeneği seçilebilir. Mixed Mode seçilmesi durumunda; SQL sunucuda tüm yetkilere sahip ve adı sa olan bu kullanıcı için parola belirlenir.

Biz bu ekranda Mixed Mode seçeneğini seçip, sa kullanıcı hesabı için parola tanımlaması isteğe bağlı olarak da local yada active directory’de yetkilendirmek istediğimiz kullanıcı grubu ve kullanıcı hesaplarını ekleyebilriz; ben lab ortamımda Windows Authentication mode’u seçip devam ediyorum.

Ready to Install penceresinde SQL Server 2019 kurulumu için yapılacak bileşenler kontrol edilir ve Install butonu ile kurulum işlemi başlatılır.

SQL Server Management Studio kurulumu için autoron sayfasında çıkan sekmeden Install SQL Server Management Tools seçeneğine tıklanır ve Microsoft docs sayfasından SSMS indirilebilir sayfası açılır. İlgili dosyamızı Download butonu aracılığıyla indirelim. Buradan da direk sayfaya gidebilirsiniz.

İndirilen Management Studio kurulumunu başlatıyoruz,

Gelen kurulum ekranında direk kurulumu yapmak için Install butonuna tıklamamız yeterlidir.

Kurulum tamamlandıktan sonra SQL Server Management Studio açılarak işlemlerimizi gerçekleştirebiliz.

Başka bir yazımızda görüşmek üzere,

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir