"Enter"a basıp içeriğe geçin

Recovery Partition tarafından Engellenen Windows Disk Bölümü Genişletme

C Diskiniz doldu, genişletmeniz gerekiyor. Sanallaştırma ortamınızdan alan tanımlayarak işlemi gerçekleştirdiniz ancak Recovery Partition dan dolayı genişletme işlemini gerçekleştiremiyorsunuz.

Recovery bölümü sileceğiz. Windows diskimizi genişletmek için ilgili alanı silebiliriz. Powershell ya da cmd üzerinden DISKPART komutunu çalıştırarak aşağıdaki adımları izleyerek, Recovery Partitionı silebiliriz.

PS C:\> DISKPART

Microsoft DiskPart version 10.0.20303.1

Copyright (C) Microsoft Corporation.
On computer: EXC01

DISKPART> rescan

Please wait while DiskPart scans your configuration...

DiskPart has finished scanning your configuration.

DISKPART> list disk

 Disk ### Status     Size   Free   Dyn Gpt
 -------- ------------- ------- ------- --- ---
 Disk 0  Online     160 GB  100 GB    *
 Disk 1  Online      50 GB 1024 KB    *
 Disk 2  Online      50 GB 1024 KB    *

DISKPART> select disk 0

Disk 0 is now the selected disk.

DISKPART> list part

 Partition ### Type       Size   Offset
 ------------- ---------------- ------- -------
 Partition 1  System       100 MB 1024 KB
 Partition 2  Reserved      16 MB  101 MB
 Partition 3  Primary       59 GB  117 MB
 Partition 4  Recovery      490 MB  59 GB

DISKPART> select part 4

Partition 4 is now the selected partition.

DISKPART> delete partition override

DiskPart successfully deleted the selected partition.

DISKPART>

Silme işlemi gerçekleştikten sonra Disk Management konsolu üzerinden genişletme işlemini gerçekleştirebileceğimizi göreceğiz. Yine normal şartlarda kullandığımız yöntem ile C diskinin üzerine sağ tıklayıp resize diyerek genişletme işlemini gerçekleştirelim.

Genişletme işleminden sonra 500MB bir alanı boş genişletmeye dahil etmeden yeniden Recovery Partition oluşturabiliriz.

Windows, Recovery bölümünü statik benzersiz bir kimlik de94bba4-06d1-4d40-a16a-bfd50179d6ac ve GTP attribute biti 0x8000000000000001 ile tanır.

Aşağıdaki adımlar ile de recovery partitionu tekrardan oluşturalım.

DISKPART> create part primary

DiskPart succeeded in creating the specified partition.

DISKPART> format quick fs=ntfs label="Recovery tools"

 100 percent completed

DiskPart successfully formatted the volume.

DISKPART> assign letter="R"

DiskPart successfully assigned the drive letter or mount point.

DISKPART> set id="de94bba4-06d1-4d40-a16a-bfd50179d6ac"

DiskPart successfully set the partition ID.

DISKPART> gpt attributes=0x8000000000000001

DiskPart successfully assigned the attributes to the selected GPT partition.

DISKPART> list volume

 Volume ### Ltr Label    Fs   Type    Size   Status   Info
 ---------- --- ----------- ----- ---------- ------- --------- --------
 Volume 0   D            DVD-ROM     0 B No Media
 Volume 1   C        NTFS  Partition  159 GB Healthy  Boot
 Volume 2           FAT32 Partition  100 MB Healthy  System
 Volume 4   E  DB      ReFS  Partition   49 GB Healthy
 Volume 5   F  LOG     ReFS  Partition   49 GB Healthy
 Volume 6           RAW  Partition  1024 KB Healthy
* Volume 7   R  Recovery to NTFS  Partition  500 MB Healthy  Hidden

DISKPART> exit

Leaving DiskPart...
PS C:\>

İlgili partitionna yeteğini tanımlamak için WinRE dizininin yüklenmesi gerekmekte.

Kullanmış olduğumuz işletim sisteminin .ISO imajını makinemize takalım ve aşağıdaki adımları gerçekleştirelim.

PS C:\Windows\System32> md C:\WinPE

PS C:\Windows\System32> md C:\WinPE\mount

# Copy install.wim from the mounted installation media
PS C:\Windows\System32> copy D:\sources\install.wim C:\WinPE\

# Mount the image in readonly mode
PS C:\Windows\System32> dism /mount-wim /wimfile:C:\WinPE\install.wim /index:1 /mountdir:C:\WinPE\mount /readonly

# Extract the Windows Recovery Environment
PS C:\Windows\System32> copy C:\WinPE\mount\Windows\System32\Recovery\Winre.wim C:\WinPE\

# Unmount the image
PS C:\Windows\System32> dism /unmount-wim /mountdir:c:\WinPE\mount /discard

kopyalama işlemleri gerçekleştikten sonra yükleme ortamını son olarak tamamlayıp, sistemi eski haline getirelim.

PS C:\Windows\System32> md R:\Recovery\WindowsRE

PS C:\Windows\System32> copy C:\WinPE\Winre.wim R:\Recovery\WindowsRE\

# Register the recovery image 
PS C:\Windows\System32> C:\Windows\System32\reagentc /setreimage /path R:\Recovery\WindowsRE /target C:\Windows
Directory set to: \\?\GLOBALROOT\device\harddisk0\partition5\Recovery\WindowsRE

REAGENTC.EXE: Operation Successful.
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir