"Enter"a basıp içeriğe geçin

PSGSuite Modülü ile Google GSuite Yönetimi

PSGSuite kurulumu için öncelikle Google Console üzerinden bir proje oluşturmamız gerekmektedir. Proje oluşturulduktan sonra APIs & Services -> Credentials sekmesi altından servis hesabı oluşturacağız.

Create Credentials -> Service Account menüsüne giriş yapılır.

Service account için isim atanıp, create and continue diyerek devam ediyoruz,

Service accountumuz için bu proje üzerinde ne yetkisi vermemiz gerektiğini belirtiyoruz, Owner yektisi verip continue diyerek ilerleyelim,

Done diyerek hesabımızı oluşturma işlemini tamamlayalım.

Oluşturulan hesabın Action alanından Manage keys seçeneğine tıklayalım,

Add Key alanından, Create new key diyerek keyimizi oluşturalım.

Oluşturmuş olduğumuz keyimizi p12 formatında oluştur diyelim,

Close diyerek sayfamızı kapatalım,

Keys sekmesinden Details alanına giriş yapalım, Advanced Settings alanı altında bulunan ClientID mizi kopyalayalım, view google workspace admin console seçeneğine tıklayalım

Google Admin panelinden ekranda görüldüğü gibi domaine wide delegation sekmesi altında Manage Domain Wide Delegation seçeneğine giriş yapalım,

Add New seçeneğine tıklayip, Client ID bilgimizi bu alana yapıştıralım ve OAuth scopes alanına aşağıdaki scopelar için yetki tanımlayalım,

https://apps-apis.google.com/a/feeds/emailsettings/2.0/,
https://mail.google.com/,
https://sites.google.com/feeds,
https://www.google.com/m8/feeds/contacts,
https://www.googleapis.com/auth/activity,
https://www.googleapis.com/auth/admin.datatransfer,
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.customer,
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.device.chromeos,
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.device.mobile,
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.domain,
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.group,
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.orgunit,
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.resource.calendar,
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.rolemanagement,
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.rolemanagement.readonly,
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user,
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user.readonly,
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user.security,
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.userschema,
https://www.googleapis.com/auth/admin.reports.audit.readonly,
https://www.googleapis.com/auth/admin.reports.usage.readonly,
https://www.googleapis.com/auth/apps.groups.settings,
https://www.googleapis.com/auth/apps.licensing,
https://www.googleapis.com/auth/calendar,
https://www.googleapis.com/auth/chat.bot,
https://www.googleapis.com/auth/classroom.announcements,
https://www.googleapis.com/auth/classroom.courses,
https://www.googleapis.com/auth/classroom.coursework.me,
https://www.googleapis.com/auth/classroom.coursework.students,
https://www.googleapis.com/auth/classroom.guardianlinks.students,
https://www.googleapis.com/auth/classroom.profile.emails,
https://www.googleapis.com/auth/classroom.profile.photos,
https://www.googleapis.com/auth/classroom.push-notifications,
https://www.googleapis.com/auth/classroom.rosters,
https://www.googleapis.com/auth/classroom.rosters.readonly,
https://www.googleapis.com/auth/drive,
https://www.googleapis.com/auth/gmail.settings.basic,
https://www.googleapis.com/auth/gmail.settings.sharing,
https://www.googleapis.com/auth/plus.login,
https://www.googleapis.com/auth/plus.me,
https://www.googleapis.com/auth/tasks,
https://www.googleapis.com/auth/tasks.readonly,
https://www.googleapis.com/auth/userinfo.email,
https://www.googleapis.com/auth/userinfo.profile

Virgülle ayrılmış alanlar şeklinde scope tanımlayip Authorize diyerek yetkilendirmemizi yapalım,

GSuite Admin panelinden ilgili yetkilendirme yapıldıktan sonra Google Cloud Platform sayfasından ilgili projemiz içerisinde APIs & Services alanından + Enable APIS and Services diyerek,

Aşağıdaki API’leri aktifleştirmemiz gerekiyor.

 • Admin SDK
 • Apps Activity API
 • Contacts API
 • Drive Activity API
 • Enterprise License Manager API
 • Gmail API
 • Google Calendar API
 • Google Classroom API
 • Google Docs API
 • Google Drive API
 • Google Sheets API
 • Google Slides API
 • Groups Settings API
 • Hangouts Chat API
 • People API
 • Tasks API

API leri aktifleştirdikten sonra GSuite sayfası üzerinden account settings bölümünden CustomerID bilgimizi alalım.

İşlemlerimiz tamamlandı artık PSGSuite modülümüzü yükleyip, işlemleri gerçekleştireceğimiz

Install-Module Configuration
Install-Module -Name PSGSuite

Import-Module PSGSuite

Modül kurulumları gerçekleştirildikten sonra PSGSuite için konfigurasyon dosyası oluşturmamız gerekmektedir. Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirdikten sonra scriptimizi bir kere çalıştırmamız yeterli olacaktır.

$ConfigName = "GSuite"
$P12KeyPath = "C:\PSGSuite\psgsuite-xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.p12" #keyfile
$AppEmail = "psgsuite@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.iam.gxxxx.com" #serviceaccount
$AdminEmail = "admin@babur.com" #yetkili mail bilgisi
$CustomerID = "461Xxxxx" #customerid
$Domain = "babur.com" #domain bilgisi
$ServiceAccountClientID = "xxxxx465646465" #clientid bilgisi

Set-PSGSuiteConfig -ConfigName $ConfigName `
-P12KeyPath $P12KeyPath -AppEmail $AppEmail `
-AdminEmail $AdminEmail -CustomerID $CustomerID `
-Domain $Domain -ServiceAccountClientID $ServiceAccountClientID

İşlem gerçekleştirildikten sonra ilk deneme cmdletimiz ile tüm kullanıcılarımızı çekelim,

Get-GSUserList | Select User

Kullanılabilecek komutları aşağıdaki şekilde listeleyebiliriz,

Get-Command -Module PSGSuite

CommandType   Name                        Version  Source
-----------   ----                        -------  ------
Alias      Add-GSDriveFilePermissions             2.36.4   PSGSuite
Alias      Export-PSGSuiteConfiguration            2.36.4   PSGSuite
Alias      Get-GSCalendarEventList              2.36.4   PSGSuite
Alias      Get-GSCalendarResourceList             2.36.4   PSGSuite
Alias      Get-GSDataTransferApplicationList         2.36.4   PSGSuite
Alias      Get-GSDriveFileInfo                2.36.4   PSGSuite
Alias      Get-GSDriveFilePermissionsList           2.36.4   PSGSuite
Alias      Get-GSGmailDelegates                2.36.4   PSGSuite
Alias      Get-GSGmailFilterList               2.36.4   PSGSuite
Alias      Get-GSGmailLabelList                2.36.4   PSGSuite
Alias      Get-GSGmailMessageInfo               2.36.4   PSGSuite
Alias      Get-GSGmailSendAsSettings             2.36.4   PSGSuite
Alias      Get-GSGmailSignature                2.36.4   PSGSuite
Alias      Get-GSGroupList                  2.36.4   PSGSuite
Alias      Get-GSGroupMemberList               2.36.4   PSGSuite
Alias      Get-GSMobileDeviceList               2.36.4   PSGSuite
Alias      Get-GSOrganizationalUnitList            2.36.4   PSGSuite
Alias      Get-GSOrgUnit                   2.36.4   PSGSuite
Alias      Get-GSOrgUnitList                 2.36.4   PSGSuite
Alias      Get-GSOU                      2.36.4   PSGSuite
Alias      Get-GSResourceList                 2.36.4   PSGSuite
Alias      Get-GSTeamDrive                  2.36.4   PSGSuite
Alias      Get-GSTeamDrivesList                2.36.4   PSGSuite
Alias      Get-GSUserASPList                 2.36.4   PSGSuite
Alias      Get-GSUserLicenseInfo               2.36.4   PSGSuite
Alias      Get-GSUserLicenseList               2.36.4   PSGSuite
Alias      Get-GSUserList                   2.36.4   PSGSuite
Alias      Get-GSUserSchemaInfo                2.36.4   PSGSuite
Alias      Get-GSUserSchemaList                2.36.4   PSGSuite
Alias      Get-GSUserTokenList                2.36.4   PSGSuite
Alias      Import-PSGSuiteConfiguration            2.36.4   PSGSuite
Alias      Move-GSGmailMessageToTrash             2.36.4   PSGSuite
Alias      New-GSCalendarResource               2.36.4   PSGSuite
Alias      New-GSTeamDrive                  2.36.4   PSGSuite
Alias      Remove-GSGmailMessageFromTrash           2.36.4   PSGSuite
Alias      Remove-GSTeamDrive                 2.36.4   PSGSuite
Alias      Set-PSGSuiteDefaultDomain             2.36.4   PSGSuite
Alias      Switch-PSGSuiteDomain               2.36.4   PSGSuite
Alias      Update-GSCalendarResource             2.36.4   PSGSuite
Alias      Update-GSGmailSendAsSettings            2.36.4   PSGSuite
Alias      Update-GSSheetValue                2.36.4   PSGSuite
Alias      Update-GSTeamDrive                 2.36.4   PSGSuite
Function    Add-GSCalendarEventReminder            2.36.4   PSGSuite
Function    Add-GSCalendarNotification             2.36.4   PSGSuite
Function    Add-GSCalendarSubscription             2.36.4   PSGSuite
Function    Add-GSChatButton                  2.36.4   PSGSuite
Function    Add-GSChatCard                   2.36.4   PSGSuite
Function    Add-GSChatCardAction                2.36.4   PSGSuite
Function    Add-GSChatCardSection               2.36.4   PSGSuite
Function    Add-GSChatImage                  2.36.4   PSGSuite
Function    Add-GSChatKeyValue                 2.36.4   PSGSuite
Function    Add-GSChatOnClick                 2.36.4   PSGSuite
Function    Add-GSChatTextParagraph              2.36.4   PSGSuite
Function    Add-GSCourseParticipant              2.36.4   PSGSuite
Function    Add-GSCustomerPostalAddress            2.36.4   PSGSuite
Function    Add-GSDocContent                  2.36.4   PSGSuite
Function    Add-GSDrivePermission               2.36.4   PSGSuite
Function    Add-GSEventAttendee                2.36.4   PSGSuite
Function    Add-GSGmailDelegate                2.36.4   PSGSuite
Function    Add-GSGmailFilter                 2.36.4   PSGSuite
Function    Add-GSGmailForwardingAddress            2.36.4   PSGSuite
Function    Add-GSGmailSmtpMsa                 2.36.4   PSGSuite
Function    Add-GSGroupMember                 2.36.4   PSGSuite
Function    Add-GSPrincipalGroupMembership           2.36.4   PSGSuite
Function    Add-GSSheetValues                 2.36.4   PSGSuite
Function    Add-GSUserAddress                 2.36.4   PSGSuite
Function    Add-GSUserEmail                  2.36.4   PSGSuite
Function    Add-GSUserExternalId                2.36.4   PSGSuite
Function    Add-GSUserIm                    2.36.4   PSGSuite
Function    Add-GSUserLocation                 2.36.4   PSGSuite
Function    Add-GSUserOrganization               2.36.4   PSGSuite
Function    Add-GSUserPhone                  2.36.4   PSGSuite
Function    Add-GSUserRelation                 2.36.4   PSGSuite
Function    Add-GSUserSchemaField               2.36.4   PSGSuite
Function    Block-CoreCLREncryptionWarning           2.36.4   PSGSuite
Function    Clear-GSSheet                   2.36.4   PSGSuite
Function    Clear-PSGSuiteServiceCache             2.36.4   PSGSuite
Function    Compare-ModuleVersion               2.36.4   PSGSuite
Function    Confirm-GSCourseInvitation             2.36.4   PSGSuite
Function    Copy-GSDriveFile                  2.36.4   PSGSuite
Function    Copy-GSSheet                    2.36.4   PSGSuite
Function    Export-GSDriveFile                 2.36.4   PSGSuite
Function    Export-GSSheet                   2.36.4   PSGSuite
Function    Export-PSGSuiteConfig               2.36.4   PSGSuite
Function    Get-GSActivityReport                2.36.4   PSGSuite
Function    Get-GSAdminRole                  2.36.4   PSGSuite
Function    Get-GSAdminRoleAssignment             2.36.4   PSGSuite
Function    Get-GSCalendar                   2.36.4   PSGSuite
Function    Get-GSCalendarAcl                 2.36.4   PSGSuite
Function    Get-GSCalendarEvent                2.36.4   PSGSuite
Function    Get-GSCalendarSubscription             2.36.4   PSGSuite
Function    Get-GSChatConfig                  2.36.4   PSGSuite
Function    Get-GSChatMember                  2.36.4   PSGSuite
Function    Get-GSChatMessage                 2.36.4   PSGSuite
Function    Get-GSChatSpace                  2.36.4   PSGSuite
Function    Get-GSChromeOSDevice                2.36.4   PSGSuite
Function    Get-GSClassroomUserProfile             2.36.4   PSGSuite
Function    Get-GSContactList                 2.36.4   PSGSuite
Function    Get-GSCourse                    2.36.4   PSGSuite
Function    Get-GSCourseAlias                 2.36.4   PSGSuite
Function    Get-GSCourseInvitation               2.36.4   PSGSuite
Function    Get-GSCourseParticipant              2.36.4   PSGSuite
Function    Get-GSCustomer                   2.36.4   PSGSuite
Function    Get-GSDataTransfer                 2.36.4   PSGSuite
Function    Get-GSDataTransferApplication           2.36.4   PSGSuite
Function    Get-GSDocContent                  2.36.4   PSGSuite
Function    Get-GSDomain                    2.36.4   PSGSuite
Function    Get-GSDomainAlias                 2.36.4   PSGSuite
Function    Get-GSDrive                    2.36.4   PSGSuite
Function    Get-GSDriveFile                  2.36.4   PSGSuite
Function    Get-GSDriveFileList                2.36.4   PSGSuite
Function    Get-GSDriveFileUploadStatus            2.36.4   PSGSuite
Function    Get-GSDriveFolderSize               2.36.4   PSGSuite
Function    Get-GSDrivePermission               2.36.4   PSGSuite
Function    Get-GSDriveProfile                 2.36.4   PSGSuite
Function    Get-GSDriveRevision                2.36.4   PSGSuite
Function    Get-GSGmailAutoForwardingSettings         2.36.4   PSGSuite
Function    Get-GSGmailDelegate                2.36.4   PSGSuite
Function    Get-GSGmailFilter                 2.36.4   PSGSuite
Function    Get-GSGmailForwardingAddress            2.36.4   PSGSuite
Function    Get-GSGmailImapSettings              2.36.4   PSGSuite
Function    Get-GSGmailLabel                  2.36.4   PSGSuite
Function    Get-GSGmailLanguageSettings            2.36.4   PSGSuite
Function    Get-GSGmailMessage                 2.36.4   PSGSuite
Function    Get-GSGmailMessageList               2.36.4   PSGSuite
Function    Get-GSGmailPopSettings               2.36.4   PSGSuite
Function    Get-GSGmailProfile                 2.36.4   PSGSuite
Function    Get-GSGmailSendAsAlias               2.36.4   PSGSuite
Function    Get-GSGmailSMIMEInfo                2.36.4   PSGSuite
Function    Get-GSGmailVacationSettings            2.36.4   PSGSuite
Function    Get-GSGroup                    2.36.4   PSGSuite
Function    Get-GSGroupAlias                  2.36.4   PSGSuite
Function    Get-GSGroupMember                 2.36.4   PSGSuite
Function    Get-GSGroupSettings                2.36.4   PSGSuite
Function    Get-GSMobileDevice                 2.36.4   PSGSuite
Function    Get-GSOrganizationalUnit              2.36.4   PSGSuite
Function    Get-GSResource                   2.36.4   PSGSuite
Function    Get-GSSheetInfo                  2.36.4   PSGSuite
Function    Get-GSStudentGuardian               2.36.4   PSGSuite
Function    Get-GSStudentGuardianInvitation          2.36.4   PSGSuite
Function    Get-GSToken                    2.36.4   PSGSuite
Function    Get-GSUsageReport                 2.36.4   PSGSuite
Function    Get-GSUser                     2.36.4   PSGSuite
Function    Get-GSUserAlias                  2.36.4   PSGSuite
Function    Get-GSUserASP                   2.36.4   PSGSuite
Function    Get-GSUserLicense                 2.36.4   PSGSuite
Function    Get-GSUserPhoto                  2.36.4   PSGSuite
Function    Get-GSUserSchema                  2.36.4   PSGSuite
Function    Get-GSUserToken                  2.36.4   PSGSuite
Function    Get-GSUserVerificationCodes            2.36.4   PSGSuite
Function    Get-PSGSuiteConfig                 2.36.4   PSGSuite
Function    Get-PSGSuiteServiceCache              2.36.4   PSGSuite
Function    Hide-GSDrive                    2.36.4   PSGSuite
Function    Import-GSSheet                   2.36.4   PSGSuite
Function    Import-PSGSuiteConfig               2.36.4   PSGSuite
Function    Invoke-GSUserOffboarding              2.36.4   PSGSuite
Function    New-GoogleService                 2.36.4   PSGSuite
Function    New-GSAdminRole                  2.36.4   PSGSuite
Function    New-GSAdminRoleAssignment             2.36.4   PSGSuite
Function    New-GSCalendarAcl                 2.36.4   PSGSuite
Function    New-GSCalendarEvent                2.36.4   PSGSuite
Function    New-GSCourse                    2.36.4   PSGSuite
Function    New-GSCourseAlias                 2.36.4   PSGSuite
Function    New-GSCourseInvitation               2.36.4   PSGSuite
Function    New-GSDomain                    2.36.4   PSGSuite
Function    New-GSDomainAlias                 2.36.4   PSGSuite
Function    New-GSDrive                    2.36.4   PSGSuite
Function    New-GSDriveFile                  2.36.4   PSGSuite
Function    New-GSGmailLabel                  2.36.4   PSGSuite
Function    New-GSGmailSendAsAlias               2.36.4   PSGSuite
Function    New-GSGmailSMIMEInfo                2.36.4   PSGSuite
Function    New-GSGroup                    2.36.4   PSGSuite
Function    New-GSGroupAlias                  2.36.4   PSGSuite
Function    New-GSOrganizationalUnit              2.36.4   PSGSuite
Function    New-GSResource                   2.36.4   PSGSuite
Function    New-GSSheet                    2.36.4   PSGSuite
Function    New-GSStudentGuardianInvitation          2.36.4   PSGSuite
Function    New-GSUser                     2.36.4   PSGSuite
Function    New-GSUserAlias                  2.36.4   PSGSuite
Function    New-GSUserSchema                  2.36.4   PSGSuite
Function    New-GSUserVerificationCodes            2.36.4   PSGSuite
Function    Remove-GSAdminRole                 2.36.4   PSGSuite
Function    Remove-GSAdminRoleAssignment            2.36.4   PSGSuite
Function    Remove-GSCalendarAcl                2.36.4   PSGSuite
Function    Remove-GSCalendarEvent               2.36.4   PSGSuite
Function    Remove-GSCalendarSubscription           2.36.4   PSGSuite
Function    Remove-GSChatMessage                2.36.4   PSGSuite
Function    Remove-GSContact                  2.36.4   PSGSuite
Function    Remove-GSCourse                  2.36.4   PSGSuite
Function    Remove-GSCourseAlias                2.36.4   PSGSuite
Function    Remove-GSCourseInvitation             2.36.4   PSGSuite
Function    Remove-GSCourseParticipant             2.36.4   PSGSuite
Function    Remove-GSDomain                  2.36.4   PSGSuite
Function    Remove-GSDomainAlias                2.36.4   PSGSuite
Function    Remove-GSDrive                   2.36.4   PSGSuite
Function    Remove-GSDriveFile                 2.36.4   PSGSuite
Function    Remove-GSDrivePermission              2.36.4   PSGSuite
Function    Remove-GSDriveRevision               2.36.4   PSGSuite
Function    Remove-GSGmailDelegate               2.36.4   PSGSuite
Function    Remove-GSGmailFilter                2.36.4   PSGSuite
Function    Remove-GSGmailLabel                2.36.4   PSGSuite
Function    Remove-GSGmailMessage               2.36.4   PSGSuite
Function    Remove-GSGmailSendAsAlias             2.36.4   PSGSuite
Function    Remove-GSGmailSMIMEInfo              2.36.4   PSGSuite
Function    Remove-GSGroup                   2.36.4   PSGSuite
Function    Remove-GSGroupAlias                2.36.4   PSGSuite
Function    Remove-GSGroupMember                2.36.4   PSGSuite
Function    Remove-GSMobileDevice               2.36.4   PSGSuite
Function    Remove-GSOrganizationalUnit            2.36.4   PSGSuite
Function    Remove-GSPrincipalGroupMembership         2.36.4   PSGSuite
Function    Remove-GSResource                 2.36.4   PSGSuite
Function    Remove-GSStudentGuardian              2.36.4   PSGSuite
Function    Remove-GSUser                   2.36.4   PSGSuite
Function    Remove-GSUserAlias                 2.36.4   PSGSuite
Function    Remove-GSUserASP                  2.36.4   PSGSuite
Function    Remove-GSUserLicense                2.36.4   PSGSuite
Function    Remove-GSUserPhoto                 2.36.4   PSGSuite
Function    Remove-GSUserSchema                2.36.4   PSGSuite
Function    Remove-GSUserToken                 2.36.4   PSGSuite
Function    Restore-GSGmailMessage               2.36.4   PSGSuite
Function    Restore-GSUser                   2.36.4   PSGSuite
Function    Revoke-GSStudentGuardianInvitation         2.36.4   PSGSuite
Function    Revoke-GSUserVerificationCodes           2.36.4   PSGSuite
Function    Send-GmailMessage                 2.36.4   PSGSuite
Function    Send-GSChatMessage                 2.36.4   PSGSuite
Function    Send-GSGmailSendAsConfirmation           2.36.4   PSGSuite
Function    Set-GSDocContent                  2.36.4   PSGSuite
Function    Set-GSGroupSettings                2.36.4   PSGSuite
Function    Set-GSUserLicense                 2.36.4   PSGSuite
Function    Set-GSUserSchema                  2.36.4   PSGSuite
Function    Set-PSGSuiteConfig                 2.36.4   PSGSuite
Function    Show-GSDrive                    2.36.4   PSGSuite
Function    Show-PSGSuiteConfig                2.36.4   PSGSuite
Function    Start-GSDataTransfer                2.36.4   PSGSuite
Function    Start-GSDriveFileUpload              2.36.4   PSGSuite
Function    Stop-GSDriveFileUpload               2.36.4   PSGSuite
Function    Switch-PSGSuiteConfig               2.36.4   PSGSuite
Function    Sync-GSUserCache                  2.36.4   PSGSuite
Function    Test-GSGroupMembership               2.36.4   PSGSuite
Function    Unblock-CoreCLREncryptionWarning          2.36.4   PSGSuite
Function    Update-GSAdminRole                 2.36.4   PSGSuite
Function    Update-GSCalendarEvent               2.36.4   PSGSuite
Function    Update-GSCalendarSubscription           2.36.4   PSGSuite
Function    Update-GSChatMessage                2.36.4   PSGSuite
Function    Update-GSChromeOSDevice              2.36.4   PSGSuite
Function    Update-GSCourse                  2.36.4   PSGSuite
Function    Update-GSCustomer                 2.36.4   PSGSuite
Function    Update-GSDrive                   2.36.4   PSGSuite
Function    Update-GSDriveFile                 2.36.4   PSGSuite
Function    Update-GSDriveRevision               2.36.4   PSGSuite
Function    Update-GSGmailAutoForwardingSettings        2.36.4   PSGSuite
Function    Update-GSGmailImapSettings             2.36.4   PSGSuite
Function    Update-GSGmailLabel                2.36.4   PSGSuite
Function    Update-GSGmailLanguageSettings           2.36.4   PSGSuite
Function    Update-GSGmailMessageLabels            2.36.4   PSGSuite
Function    Update-GSGmailPopSettings             2.36.4   PSGSuite
Function    Update-GSGmailSendAsAlias             2.36.4   PSGSuite
Function    Update-GSGmailSignature              2.36.4   PSGSuite
Function    Update-GSGmailVacationSettings           2.36.4   PSGSuite
Function    Update-GSGroupMember                2.36.4   PSGSuite
Function    Update-GSGroupSettings               2.36.4   PSGSuite
Function    Update-GSMobileDevice               2.36.4   PSGSuite
Function    Update-GSOrganizationalUnit            2.36.4   PSGSuite
Function    Update-GSResource                 2.36.4   PSGSuite
Function    Update-GSUser                   2.36.4   PSGSuite
Function    Update-GSUserLicense                2.36.4   PSGSuite
Function    Update-GSUserPhoto                 2.36.4   PSGSuite
Function    Update-GSUserSchema                2.36.4   PSGSuite
Function    Watch-GSDriveUpload                2.36.4   PSGSuite
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir