"Enter"a basıp içeriğe geçin

Powershell ile Birbirinden Farklı Şekilde Kullanıcılara Parola atama

Elimde bir grup kullanıcı bilgisinin oldugu txt dosyası mevcut. Bu kullanıcıların hepsinin birbirinden farklı parolalarının olması gerekiyor.

Bu işlemi powershell script ile gerçekleştirebiliriz. Toplama bir script oldu Get-RandomPassword functionı internetten temin ettim bilginiz olsun =) ama iş görüyor kesinlikle.

Function Get-RandomPassword
{
  #define parameters
  param([int]$PasswordLength = 10)
 
  #ASCII Character set for Password
  $CharacterSet = @{
      Uppercase  = (97..122) | Get-Random -Count 10 | % {[char]$_}
      Lowercase  = (65..90) | Get-Random -Count 10 | % {[char]$_}
      Numeric   = (48..57) | Get-Random -Count 10 | % {[char]$_}
      SpecialChar = (33..47)+(58..64)+(91..96)+(123..126) | Get-Random -Count 10 | % {[char]$_}
  }
 
  #Frame Random Password from given character set
  $StringSet = $CharacterSet.Uppercase + $CharacterSet.Lowercase + $CharacterSet.Numeric + $CharacterSet.SpecialChar
 
  -join(Get-Random -Count $PasswordLength -InputObject $StringSet)
}
 
#Call the function to generate random password of 8 characters
Get-RandomPassword -PasswordLength 8
 
#Sample Output: glx`FC>Y

# Organizasyon Birimi (OU) adı
$users = Import-CSV -Path C:\Windows\Temp\usr.txt -Header Users

# OU içindeki kullanıcıları al
#$users = Get-ADUser -Filter * -SearchBase $ouName

foreach ($user in $users) {
  # Kullanıcı adını al
  $username = $user.Users
  
  # Yeni parolayı oluştur
  $newPassword = Get-RandomPassword -PasswordLength 16

  # Parolayı sıfırla
  Set-ADAccountPassword -Identity $username -Reset -NewPassword (ConvertTo-SecureString -AsPlainText $newPassword -Force)

  # Kullanıcıya bilgi mesajını yazdır
  write-Host "Kullanıcı: $username için yeni parola: $newPassword"
}
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir