"Enter"a basıp içeriğe geçin

Powershell de Parola Kullanımı

İşlemlerimizi otomatikleştirmek için parola bilgilerini bazen powershell üzerinde saklamamız gerekir ancak güvenlik açısından ilgili parola bilgilerini cleartext olarak kullanmamamız gerekmektedir.

İlk önce şifremizi alıp bir dosyaya şifreli olarak çıkarmamız gerekiyor, parola çıkartıldıktan sonra değişken içerisine content bilgisi getirilir.

Ek bilgi gerekirse obje içerisine aşağıdaki yöntemde görüldüğü üzere değişkene atayip kullanabiliriz..

Read-Host -Assecurestring | Convertfrom-Securestring | Out-File C:\Scripts\Cred.Txt
   
# Parola bilgisini ilgili txt den gerçi çağırın
$Password = Get-Content C:\Scripts\Cred.Txt | Convertto-Securestring
   
#Kimlik bilgilerimizi nesne olarak aşağıdaki şekilde kullanabiliriz
$Creds = New-Object -Typename System.Management.Automation.Pscredential -Argumentlist onur.babur@babur.com, $Password

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir