"Enter"a basıp içeriğe geçin

Microsoft Exchange Server Auth Sertifikasını Yenileyin

Exchange Management Shell’i şirket içinde Exchange’de yönetici olarak çalıştırın. Mevcut OAuth sertifikasının durumunu kontrol etmek için komutu çalıştırın.

(Get-AuthConfig).CurrentCertificateThumbprint | Get-ExchangeCertificate | Format-List

Yeni Microsoft Exchange Sunucusu Yetkilendirme Sertifikası oluşturun

New-ExchangeCertificate -KeySize 2048 -PrivateKeyExportable $true -SubjectName "cn=Microsoft Exchange Server Auth Certificate" -FriendlyName "Microsoft Exchange Server Auth Certificate" -DomainName @()

Sunucu kimlik doğrulaması için yeni sertifika ayarlayalım,

Set-AuthConfig parametresi, Microsoft Exchange’i Microsoft SharePoint 2013 ve Microsoft Lync 2013 veya Skype for Business Server 2015 gibi diğer ortak uygulamalarıyla sunucudan sunucuya kimlik doğrulaması için bir ortak uygulaması olarak tanımlar.

Önceki adımda kopyaladığınız sertifika parmak izini komuta yapıştırın. Geçerli gün tarihini seçerseniz, yeni yürürlük tarihinin gelecekte 48 saat olmadığına dair bir uyarı alırsınız. Y’ye basın ve Enter’a basın.

Set-AuthConfig -NewCertificateThumbprint "yeni thumpprint" -NewCertificateEffectiveDate (Get-Date)

PublishCertificate anahtarı, belirtilen sertifikanın hemen geçerli sertifika olarak devredileceğini belirtir. Sertifika, tüm İstemci Erişimi sunucularına hemen dağıtılır.

Set-AuthConfig -PublishCertificate

The ClearPreviousCertificate switch clears the certificate saved as the previous certificate in the authorization configuration.

Set-AuthConfig -ClearPreviousCertificate

İşlemler sonrası Exchange Service Host Servisini yeniden başlatalım, onun peşine de IIS servislerini restart etmemiz gerekmektedir,

Restart-Service "MSExchangeServiceHost"

cmd ile

iisreset

Powershell ile

Restart-WebAppPool "MSExchangeOWAAppPool"
Restart-WebAppPool "MSExchangeECPAppPool"

Eski sertifikayı panel üzerinden silmeyi unutmayın,

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir