"Enter"a basıp içeriğe geçin

Exchange Server 2019 Mail Kuyruğu Alanını Başka Bir Alana Taşıma

Mail kuyruklarımız defaultta C dizini altında tutulmakta ve sırasıyla kuyruk ilgili mailboxlara mailleri bırakmakta. Tavsiye edilen Exchange Server kurulduktan sonra mail que yi farklı bir dizin üzerine taşınması.

100GB’lık bir alanı Exchange Sunucumuza NTFS formatında tanımladım. Adını Queue olarak aşağıdaki powershell scriptini kullanarak tanımlayalım.

Diski mount ettikten sonra Get-Disk komutu ile disk durumunu görelim.

PS C:\> Get-Disk | Format-Table -AutoSize

Number Friendly Name    Serial Number          HealthStatus OperationalStatus Total Size Partition Style  ------ -------------    -------------          ------------ ----------------- ---------- ---------------  0   VMware Virtual disk 6000c2928502c83ab999e127050eb104 Healthy   Online        160 GB GPT        1   VMware Virtual disk 6000c299e3862382c9ddc6608da63bfa Healthy   Online         50 GB GPT        2   VMware Virtual disk 6000c298e8df3b4d0296038fd7b9b59c Healthy   Online         50 GB GPT        3   VMware Virtual disk 6000c294762c1a6d7a310f347965b3a3 Healthy   Offline        100 GB RAW                                                                                                                                PS C:\> Get-Disk 3 | Initialize-Disk -PartitionStyle GPT -PassThru | New-Partition -UseMaximumSize -DriveLetter Q | Format-Volume -FileSystem NTFS -AllocationUnitSize 65536 -NewFileSystemLabel Queue

DriveLetter FriendlyName FileSystemType DriveType HealthStatus OperationalStatus SizeRemaining   Size
----------- ------------ -------------- --------- ------------ ----------------- -------------   ----
Q      Queue    NTFS      Fixed   Healthy   OK           99.89 GB 99.98 GB


PS C:\>

Yeni Disk alanımız üzerine kuyruğu taşıyalım. Microsoftun mevcut scriptleri üzerinde Move-TransportDatabase.ps1 adında script mevcut. Bunu kullanacağız. Exchange Server sunucumuz üzerinde Windows Gezgini ya da çalıştır üzerine bu yolu çalıştıralım ve script dizinine gidelim, scriptlerin lokasyonunu doğrulayalım.

%ExchangeInstallPath%Scripts

Mevcut Queue / kuyruk dizininin nerede olduğunu gözlemleyelim.

Tüm alanların doğruluğunu kontrol ettikten sonra taşıma işlemlerimizi başlatmak için Transport rolünü taşımak için aşağıdaki adımları çalıştıralım. Exchange Management Shell’yi yönetici olarak çalıştırmamız gerekiyor yoksa hata alırsınız.

[PS] C:\>cd $exscripts
[PS] C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\scripts>.\Move-TransportDatabase.ps1 -queueDatabasePath 'Q:\TransportRoles\data\Queue' -queueDatabaseLoggingPath 'Q:\TransportRoles\data\Queue' -iPFilterDatabasePath 'Q:\TransportRoles\data\IpFilter' -iPFilterDatabaseLoggingPath 'Q:\TransportRoles\data\IpFilter' -temporaryStoragePath 'Q:\TransportRoles\data\Temp'
Queue Database Logging : Original path is C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\TransportRoles\data\Queue; New path is Q:\TransportRoles\data\Queue
Temporary Storage : Original path is C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\TransportRoles\data\Temp; New path is Q:\TransportRoles\data\Temp
IP Filter Database : Original path is C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\TransportRoles\data\IpFilter; New path is Q:\TransportRoles\data\IpFilter
IP Filter Database Logging : Original path is C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\TransportRoles\data\IpFilter; New path is Q:\TransportRoles\data\IpFilter
Queue Database : Original path is C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\TransportRoles\data\Queue; New path is Q:\TransportRoles\data\Queue
Required disk space: 2168455168 bytes. Target drive Q: has 107258511360 bytes free.
Required disk space: 2147483648 bytes. Target drive Q: has 107258511360 bytes free.
Required disk space: 2155945984 bytes. Target drive Q: has 107258511360 bytes free.
Required disk space: 2149580800 bytes. Target drive Q: has 107258511360 bytes free.
Required disk space: 2675908608 bytes. Target drive Q: has 107258511360 bytes free.
Q:\TransportRoles\data\Queue already exists. Skipping directory creation.
NetworkServiceSid already has full control to the directory.
LocalSystemSid already has full control to the directory.
BuiltinAdministratorsSid already has full control to the directory.
Q:\TransportRoles\data\Temp already exists. Skipping directory creation.
NetworkServiceSid already has full control to the directory.
LocalSystemSid already has full control to the directory.
BuiltinAdministratorsSid already has full control to the directory.
Q:\TransportRoles\data\IpFilter already exists. Skipping directory creation.
NetworkServiceSid already has full control to the directory.
LocalSystemSid already has full control to the directory.
BuiltinAdministratorsSid already has full control to the directory.
Q:\TransportRoles\data\IpFilter already exists. Skipping directory creation.
NetworkServiceSid already has full control to the directory.
LocalSystemSid already has full control to the directory.
BuiltinAdministratorsSid already has full control to the directory.
Q:\TransportRoles\data\Queue already exists. Skipping directory creation.
NetworkServiceSid already has full control to the directory.
LocalSystemSid already has full control to the directory.
BuiltinAdministratorsSid already has full control to the directory.
Preparing to stop the MSExchangeTransport service...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Exchange Transport (MSExchangeTransport)' to stop...
MSExchangeTransport service is stopped sucessfully.
Saving a copy of original configuration file in C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\bin\EdgeTransport.exe.config.20210516210619.old.
File trn.log has moved to the destination.
File trntmp.log has moved to the destination.
File Trnres00001.jrs has moved to the destination.
File Trnres00002.jrs has moved to the destination.
Skipping file Temp.edb because it doesn't exist.
Queue Database Logging path is updated to Q:\TransportRoles\data\Queue
Temporary Storage path is updated to Q:\TransportRoles\data\Temp
File IPFiltering.edb has moved to the destination.
File trn.chk has moved to the destination.
IP Filter Database path is updated to Q:\TransportRoles\data\IpFilter
File trn.log has moved to the destination.
File trntmp.log has moved to the destination.
File Trnres00001.jrs has moved to the destination.
File Trnres00002.jrs has moved to the destination.
Skipping file Temp.edb because it doesn't exist.
IP Filter Database Logging path is updated to Q:\TransportRoles\data\IpFilter
File mail.que has moved to the destination.
File trn.chk has moved to the destination.
Queue Database path is updated to Q:\TransportRoles\data\Queue
Preparing to start the MSExchangeTransport service...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Exchange Transport (MSExchangeTransport)' to start...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Exchange Transport (MSExchangeTransport)' to start...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Exchange Transport (MSExchangeTransport)' to start...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Exchange Transport (MSExchangeTransport)' to start...
WARNING: Waiting for service 'Microsoft Exchange Transport (MSExchangeTransport)' to start...
MSExchangeTransport service is started sucessfully.
Script execution completed successfully.
[PS] C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\scripts>

Taşıma işlemi gerçekleştikten sonra yeni alanı kontrol edelim.

Taşıma işlemimiz başarılı bir şekilde gerçekleşti.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir