"Enter"a basıp içeriğe geçin

Exchange Server 2019 Gereksinimler

Exchange Server Mailbox sunucusu ön gereksinimlerin kurulumu

Mailbox rolünün yüklü olacağı sunucu üzerine kurulumları gerçekleştirmeliyiz. Birden fazla mailbox rolü kurulacak sunucu var ise aynı adımlar izlenmelidir.

Gerekli bileşenler, powershell yönetici olarak çalıştırılarak yüklenir.

Install-WindowsFeature NET-Framework-45-Features, Server-Media-Foundation, RPC-over-HTTP-proxy, RSAT-Clustering, RSAT-Clustering-CmdInterface, RSAT-Clustering-Mgmt, RSAT-Clustering-PowerShell, WAS-Process-Model, Web-Asp-Net45, Web-Basic-Auth, Web-Client-Auth, Web-Digest-Auth, Web-Dir-Browsing, Web-Dyn-Compression, Web-Http-Errors, Web-Http-Logging, Web-Http-Redirect, Web-Http-Tracing, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, Web-Lgcy-Mgmt-Console, Web-Metabase, Web-Mgmt-Console, Web-Mgmt-Service, Web-Net-Ext45, Web-Request-Monitor, Web-Server, Web-Stat-Compression, Web-Static-Content, Web-Windows-Auth, Web-WMI, Windows-Identity-Foundation, RSAT-ADDS

Kuracağımız sürün için uygun ve gerekli olan .NET Framework seçimini gerçekleştirelim. Hangi Exchange Server ve CU sürümünü kullanacaksak ilgili sürümler için .NET sürümünü indirip kuralım. Karşılaştırma ve gerekli bilgilere ulaşmak için buradan inceleyebiliriz.

https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/plan-and-deploy/supportability-matrix?view=exchserver-2019

Exchange Server 2019, CU 8 kurulumu gerçekleştireceğim. .NET 4.8 işimi göreceği bilgisi gözükmekte.

.NET 4.8 sürümünü buradan temin edebiliriz.

Unified Communications Managed API 4.0 Runtime kurulumu ön gereksinimlerimizden birisidir. İndirip kurulumu gerçekleştirmek için buradan devam edebiliriz.

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=34992

Visual C ++ Redistributable paketlerini indirip kuralım. Buradan temin edebilirsiniz.

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40784

Mailbox sunucusu için ön gereksinimleri yükledik.

Active Directory üzerinde gerekli işlemler için hazırlıklarımıza başlayalım.

İşlemleri gerçekleştirecek olan kullanıcının Enterprise Admins ve Schema Admins gruplarına üye olması gerekmektedir. Şema genişletme işlemleri tamamlandıktan sonra üyeliklerden çıkartılması doğru olandır.

Exchange Server 2019 kurulumu için Active Directory üzerinde yapılacak olan şema genişletmesi ile Exchange Servera ait bir çok bilginin Active Directory de depolama işlemini gerçekleştirir.

Exchange Server ISO’ muzu ya mount edip ya da herhangi bir dizine çıkartıp komut satırından içerisine cd komutu ile gidelim. Şemayı hazırlamak ve genişletmek için aşağıdaki komutu çalıştıralım.

.\Setup.exe /IAcceptExchangeServerLicenseTerms /PrepareSchema

Schema genişletme işlemi tamamlandı. Şimdi Exchange Server için AD hazırlama işlemini gerçekleştirelim. Ortamınızda bir Exchange Server yoksa Organizasyon ismi belirtilmesi gerekmektedir.

Setup.exe /IAcceptExchangeServerLicenseTerms /PrepareAD /OrganizationName:"BABUR"

Eğer ortamda bir Exchange Server kurulu ise, Organizasyon ismi belirtmeye gerek yoktur. Direk aşağıdaki komutu çalıştırarak işlemlerimizi devam ettirebilirsiniz.

Setup.exe /IAcceptExchangeServerLicenseTerms /PrepareAD

Exchange Server son adımı için, AD etki alanı hazırlanmasıdır. Bu adımda ek containerlar, güvenlik grupları ve Exchange Serverin buralara erişim için izinlerin ve konfigurasyonların yapıldığı alandır. Ortamda birden fazla etki alanı var ise aşağıdaki komut kullanılır ancak ortamda tek bir etki alanı mevcut ise bir önceki adımda kullandığımız PrepareAD komutu ile işlemlerimiz gerçekleşmiş durumdadır.

Setup.exe /IAcceptExchangeServerLicenseTerms /PrepareAllDomains

Active Dİrectory Sürümlerini kontrol edelim, Yükleyeceğimiz Exchange Server için AD sürümlerinin teyidini Exchange Server 2019 için buradan kontrol edebiliriz. .

# Exchange Schema Version
$sc = (Get-ADRootDSE).SchemaNamingContext
$ob = "CN=ms-Exch-Schema-Version-Pt," + $sc
Write-Output "RangeUpper: $((Get-ADObject $ob -pr rangeUpper).rangeUpper)"

# Exchange Object Version (domain)
$dc = (Get-ADRootDSE).DefaultNamingContext
$ob = "CN=Microsoft Exchange System Objects," + $dc
Write-Output "ObjectVersion (Default): $((Get-ADObject $ob -pr objectVersion).objectVersion)"

# Exchange Object Version (forest)
$cc = (Get-ADRootDSE).ConfigurationNamingContext
$fl = "(objectClass=msExchOrganizationContainer)"
Write-Output "ObjectVersion (Configuration): $((Get-ADObject -LDAPFilter $fl -SearchBase $cc -pr objectVersion).objectVersion)"

Bir sonraki yazımızda Exchange Server 2019’u adım adım kuracağız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir