SOC Analyst

SOC Analyst

Siber Tehdit İstihbaratı

CTI’ye giriş Siber tehdit istihbaratı (CTI), birden fazla kaynaktan toplanan verilerin işlenip yorumlanması sonrasında eyleme dönüştürülebilir çıktılar üretmeyi ve bu

SOC Analyst

SIEM101

SIEM’e Giriş Güvenlik bilgileri ve olay yönetimi (SIEM), kuruluş içindeki verileri toplayıp yorumlayan ve ardından potansiyel tehditleri tespit eden bir

SOC Analyst

Network Log Analizi

İnternet kavramını ve altyapısını oluşturan bileşenler ağ cihazlarıdır. Her geçen gün farklı roller ve kategorilerle kullanmaya devam ettiğimiz ağ cihazları olmasaydı

Scroll to Top