"Enter"a basıp içeriğe geçin

Azure Web Application Firewall Sertifika Yükleme

WAF üzerine alınacak servislerimize ait sertifikaların hızlı bir şekilde powershell aracılığıyla yüklenmesini ele alalım.

#sertifikaismi
$certname= "xxx2021"
#sertifikanınbulundugudizin
$certpath= "C:\Cert\xxx_com.pfx"
#sertifikaparolasi
$pass= ConvertTo-SecureString 'xxxxx' -AsPlainText -Force
#ApplicationGateway isim ve resourcegroup sorgusu
$azureappgw=Get-AzureRmApplicationGateway | select name, ResourceGroupName

#ApplicationGateway bilgilerinin cekilmesi
$AppGw = Get-AzureRMApplicationGateway -Name $azureappgw.Name -ResourceGroupName $azureappgw.ResourceGroupName
#belirtilen sertifikanın ilgili bilgiler ile applicationgateway üzerine tanımlanması
Add-AzureRmApplicationGatewaySslCertificate -ApplicationGateway $AppGw -Name $certname -CertificateFile $certpath -Password $pass

#yüklenen sertifikanın teyit edilmesi
Get-AzureRmApplicationGatewaySslCertificate -ApplicationGateway $AppGW -Name $certname

#application gatewaye işlemin uygulanmasi
Set-AzureRmApplicationGateway -ApplicationGateway $AppGw
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir