Azure Web Application Firewall Powershell ile Http Listener Tanımlama

WAF üzerine Powershell kullanarak Http settings tanımladıktan sonra yapmamız gereken listener tanımlamalarını powershell ile kolayda gerçekleştirilmesi,

$domains=@('onurbabur.com','www.onurbabur.com')

$azureappgw=Get-AzureRmApplicationGateway | select name, ResourceGroupName
$AppGw = Get-AzureRMApplicationGateway -Name $azureappgw.Name -ResourceGroupName $azureappgw.ResourceGroupName

$AGFEIPConfig = Get-AzureRmApplicationGatewayFrontendIPConfig -ApplicationGateway $AppGw -Name appGwPublicFrontendIp
$AGFEPort443 = Get-AzureRmApplicationGatewayFrontendPort -ApplicationGateway $AppGw -Name "port_443"
$AGFEPort80 = Get-AzureRmApplicationGatewayFrontendPort -ApplicationGateway $AppGw -Name "port_80"


$cert= Get-AzureRmApplicationGatewaySslCertificate -ApplicationGateway $AppGW | where-object {$_.name -like "*onurbabur*"}


foreach ($domain in $domains) {

#write-host "$domain-http-listener"   HTTP Listener Oluşturuldu
Add-AzureRmApplicationGatewayHttpListener -ApplicationGateway $AppGw  -Name "$domain-http-listener" -Protocol Http -FrontendIPConfiguration $AGFEIPConfig -FrontendPort $AGFEPort80 -Hostname $domain
Add-AzureRmApplicationGatewayHttpListener -ApplicationGateway $AppGw  -Name "$domain-https-listener" -Protocol "Https" -FrontendIPConfiguration $AGFEIPConfig -FrontendPort $AGFEPort443 -Hostname $domain -SslCertificate $cert

}

get-AzureRmApplicationGatewayHttpListener -ApplicationGateway $AppGw

Set-AzureRmApplicationGateway -ApplicationGateway $AppGw

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top