Apache Üzerinde Dizin Listelemeyi Devre Dışı Bırakma İşlemi

Web sayfasının barındırıldığı dizin içerisinde bulunan .htaccess içerisine aşağıdaki satır eklendiğinde işlemimiz gerçekleşecektir.

Options -Indexes

Bunun yanı sıra apache konfigurasyon dosyamızı yapılandırarakta işlemimizi gerçekleştirebiliriz.

vi /etc/httpd/conf/httpd.conf

Konfig dosyası içerisinde aşağıdaki satır bulunur,

Options Indexes FollowSymLinks

ve aşağıdaki satır ile değiştirilir,

Options FollowSymLinks

Yapılan değişiklik kayıt edilerek apache servisi yeniden başlatılır.

sudo service httpd restart

Apache2 üzerinde ise yine aynı şekilde aşağıdaki konfig dizini açılır,

/etc/apache2/apache2.conf

Aşağıdaki alan

<Directory /var/www/>
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride None
    Require all granted
</Directory>

aşağıdaki dizin ile değiştirilir.

<Directory /var/www/>
    Options FollowSymLinks
    AllowOverride None
    Require all granted
</Directory>

Değişiklik sonrası servis yeniden başlatılır.

sudo service apache2 reload

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top