"Enter"a basıp içeriğe geçin

Ansible Inventory / Enventeri

Last updated on 5 Eylül 2021

Ansible altyapımızda bulunan bir veya birden fazla sistem ile aynı birlikte ve aynı zamanda çalışabilir. Birden fazla sistem ile çalışabilmesi için Ansible kurulması gerekmektedir. Bağlantı sağlayacağı sunuculara ise Linux sunucular için SSH, Windows makineler için Powershell Remoting kullanılarak yapılmakta.

Ansible’ı Agentless(ajansız) yapan da budur. Agentless, hedef makinelere ansible ile bağlanmak için ajana ihtiyacımız olmadığı anlamına gelir.

Basit bir SSH bağlantısı Ansible’ın ihtiyaçlarını karşılar.

Bağlanmak istediğimiz hedef sistemler bir envanter dosyasında saklanır. Eğer biz bir envanter dosyası oluşturmazsak Ansible default olarak /etc/ansible/hosts lokasyonunu kullanır.

Envanter dosyası INI benzeri bir formattadır. Bir dizi sunucu birbirinin ardına sıralanmaktadır.

server1.company.com
server2.company.com

Ayrıca farklı sunucuları bir arada da gruplayabiliriz. Hatta aşağıdaki örnekte olduğu gibi birden fazla grubumuzu tek bir envanter içinde tanımlayabiliriz.

server1.company.com
server2.company.com

[mail]
server3.company.com
server4.company.com

[db]
server5.company.com
server6.company.com

[web]
server7.company.com
server8.company.com

Daha detaylı bakmak gerekirse, bu sunucular için alias (Takma isim tanımlayabiliriz).

web  ansible_host=server1.company.com
db   ansible_host=server2.company.com
mail ansible_host=server3.company.com
web2 ansible_host=server4.company.com

Ansible_host sunucunun ip adresini ya da fqdn bilgisini tanımlamak için kullanılır. Sol tarafına alias takma ad bilgisi yazilir.

Başka bağlantı parametleride aşağıda sıralanmıştır.

ansible_connection - ssh/winrm/localhost
ansible_port - 22/5986
ansible_user - root/administrator
ansible_ssh_pass - Password

ansible_connection bağlantının hedef sunucuya nasıl gerçekleştirileceğini belirtir. Winrm windows sunucular için kullanıldığını tekrardan hatırlayalım.

web  ansible_host=server1.company.com ansible_connection=ssh
db   ansible_host=server2.company.com ansible_connection=winrm
mail ansible_host=server3.company.com ansible_connection=ssh
web2 ansible_host=server4.company.com ansible_connection=winrm

ansible_port ise hedef bilgisayarda farklı bir port değeri kullanılıyorsa onu bizim tarafımızdan girmemiz gerektiği için kullanılmaktadır. ansible_user ise hedef bilgisayara bağlanırken kullanacağımız kullanıcı bilgisi, ansible_ssh_pass ise bağlantı sağlanırken kullanılacak parola bilgisinin yazıldığı alandır. Cleartext olarak parolanın buraya yazılması tabiki tavsiye edilmemektedir. Passwordless olacak şekilde ssh key tabanlı bağlantı kurmak en güvenli yolu olacaktır.

web  ansible_host=server1.company.com ansible_connection=ssh ansible_user=root
db   ansible_host=server2.company.com ansible_connection=winrm ansible_user=admin
mail ansible_host=server3.company.com ansible_connection=ssh ansible_ssh_pass=P@ssw0rd
web2 ansible_host=server4.company.com ansible_connection=winrm ansible_user=admin

Biraz deneme yapalım. Aşağıda server1,2,3,4 olarak tanımlı basit bir envanter dosyamızın oluşmuş hali mevcut.

# Sample Inventory File

server1.company.com
server2.company.com
server3.company.com
server4.company.com

Envanter dosyamızda bulunan sunucuların aliaslarını tanımlayalım.

# Sample Inventory File

web1 ansible_host=server1.company.com
web2 ansible_host=server2.company.com
web3 ansible_host=server3.company.com
db1 ansible_host=server4.company.com

Web sunucularımız linux ancak db sunucumuz windows tabanlı. ansible_connection, ansible_user ve parolaları tanım çin tek tek eklememiz gerekmekte.

AliasHostConnectionUserPassword
web1server1.company.comSSHrootPassword123!
web2server2.company.comSSHrootPassword123!
web3server3.company.comSSHrootPassword123!
db1server4.company.comWindowsadministratorPassword123!

Not: linux bağlantısında parola bilgisi ansible_ssh_pass ve windows bağlantısında parola bilgisi bu şekilde belirtilir. ansible_password.

# Sample Inventory File


web1 ansible_host=server1.company.com ansible_connection=ssh ansible_user=root ansible_ssh_pass=Password123!
web2 ansible_host=server2.company.com ansible_connection=ssh ansible_user=root ansible_ssh_pass=Password123!
web3 ansible_host=server3.company.com ansible_connection=ssh ansible_user=root ansible_ssh_pass=Password123!


db1 ansible_host=server4.company.com ansible_connection=winrm ansible_user=administrator ansible_password=Password123!

Şimdi ise webserver ile db sunucusunu gruplayalım envanterimiz içerisinde,

# Sample Inventory File

# Web Servers
web1 ansible_host=server1.company.com ansible_connection=ssh ansible_user=root ansible_ssh_pass=Password123!
web2 ansible_host=server2.company.com ansible_connection=ssh ansible_user=root ansible_ssh_pass=Password123!
web3 ansible_host=server3.company.com ansible_connection=ssh ansible_user=root ansible_ssh_pass=Password123!

# Database Servers
db1 ansible_host=server4.company.com ansible_connection=winrm ansible_user=administrator ansible_password=Password123!


[web_servers]
web1
web2
web3

[db_servers]
db1

all_servers adında bir grup oluşturup, bir önceki grupları bu gruba üye olarak ekleyelim,

# Sample Inventory File

# Web Servers
web1 ansible_host=server1.company.com ansible_connection=ssh ansible_user=root ansible_ssh_pass=Password123!
web2 ansible_host=server2.company.com ansible_connection=ssh ansible_user=root ansible_ssh_pass=Password123!
web3 ansible_host=server3.company.com ansible_connection=ssh ansible_user=root ansible_ssh_pass=Password123!

# Database Servers
db1 ansible_host=server4.company.com ansible_connection=winrm ansible_user=administrator ansible_password=Password123!


[web_servers]
web1
web2
web3

[db_servers]
db1

[all_servers:children]
web_servers
db_servers

Son olarakta aşağıda verilen tabloyu ansible inventory formatında oluşturalım,

Server AliasServer NameOSUserPassword
sql_db1sql01.xyz.comLinuxrootLin$Pass
sql_db2sql02.xyz.comLinuxrootLin$Pass
web_node1web01.xyz.comWinadministratorWin$Pass
web_node2web02.xyz.comWinadministratorWin$Pass
web_node3web03.xyz.comWinadministratorWin$Pass

Gruplama da bu şekilde olacak,

GroupMembers
db_nodessql_db1, sql_db2
web_nodesweb_node1, web_node2, web_node3
boston_nodessql_db1, web_node1
dallas_nodessql_db2, web_node2, web_node3
us_nodesboston_nodes, dallas_nodes
# Sample Inventory File

# Web Servers
web_node1 ansible_host=web01.xyz.com ansible_connection=winrm ansible_user=administrator ansible_password=Win$Pass
web_node2 ansible_host=web02.xyz.com ansible_connection=winrm ansible_user=administrator ansible_password=Win$Pass
web_node3 ansible_host=web03.xyz.com ansible_connection=winrm ansible_user=administrator ansible_password=Win$Pass

# DB Servers
sql_db1 ansible_host=sql01.xyz.com ansible_connection=ssh ansible_user=root ansible_ssh_pass=Lin$Pass
sql_db2 ansible_host=sql02.xyz.com ansible_connection=ssh ansible_user=root ansible_ssh_pass=Lin$Pass

# Groups
[db_nodes]
sql_db1
sql_db2

[web_nodes]
web_node1
web_node2
web_node3

[boston_nodes]
sql_db1
web_node1

[dallas_nodes]
sql_db2
web_node2
web_node3

[us_nodes:children]
boston_nodes
dallas_nodes
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir