"Enter"a basıp içeriğe geçin

AD / O365 Mail Hesabı Karşılaştırma

AD ortamınız ile O365 ortamımımız delegasyon sorunlarımızdan kaynaklı herkesin istediği yere girip kullanıcı oluşturduğu bir çöplüğe dönüşebilmekte. AD de hesap oluşturulmada, O365 üzerinde hesap oluşturulabilmekte. Tabi bunu farkedip hemen herkesin yetkilerini alıp derin bir nefes alıp, bu farkı nasıl tespit edip, düzeltme adımlarına başlayacağız.

ExchangeOnline modülünün kurulu olması gerekmektedir.

AD üzerinde bulunan tüm kullanıcılarımızı bir array üzerine alıp, aynı şekilde O365 üzerinde bulunan kullanıcılarımızı da çekip bir array içerisine alacağız.

Sonra iki arrayi karşılaştırıp, AD de olmayıp o365 üzerinde bulunan kullanıcıların bilgilerini mail aracılığıyla gönderme işlemini ele alıyor olacağız.

Any any permit izinlere son 🙂 her yerden yetki kısıtlamasına gidiyoruz 😄

Connect-ExchangeOnline
$mailboxes = Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | Select-Object UserPrincipalName
$userPrincipalNames = $mailboxes | Foreach-Object { $_.UserPrincipalName }


$users = Get-ADUser -Filter * -Properties mail
$mailArray = $users | Where-Object { $_.mail -ne $null } | Select-Object -ExpandProperty mail


#$usersWithMissingEmail = Compare-Object $mailArray $userPrincipalNames | Where-Object { $_.SideIndicator -eq '=>' } | Select-Object -ExpandProperty InputObject

#foreach ($user in $usersWithMissingEmail) {
#  Write-Host "Kullanıcı e-posta adresi eksik: $user"
#}


$usersWithMissingEmail = Compare-Object $mailArray $userPrincipalNames | Where-Object { $_.SideIndicator -eq '=>' } | Select-Object -ExpandProperty InputObject

# E-posta konusu
$subject = "Eksik E-posta Adresleri Raporu"

# E-posta body içerigi
$body = @"
<html>
<head>
  <style>
    table {
      border-collapse: collapse;
    }
    th, td {
      border: 1px solid black;
      padding: 8px;
    }
    th {
      background-color: #f2f2f2;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h2>Eksik E-posta Adresleri Raporu</h2>
  <p>Bu hesaplar AD'de yok, fakat Office 365 üzerinde yer almaktadır:</p>
  <table>
    <tr>
      <th>Kullanıcı Adı</th>
    </tr>
"@

# Eksik e-posta adreslerini ekleme
foreach ($user in $usersWithMissingEmail) {
  $body += "<tr><td>$user</td></tr>"
}

# Gövdeyi tamamla
$body += @"
  </table>
</body>
</html>
"@

# E-posta gönderme işlemi
$smtpServer = "10.147.x.x"
$smtpPort = 25
$sender = "no-reply@xxx.com.tr"
 $recipient = "onur.babur@dxxx.com.tr"

Send-MailMessage -From $sender -To $recipient -Subject $subject -BodyAsHtml $body -SmtpServer $smtpServer -Port $smtpPort
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir